ĐOÀN KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

ĐOÀN KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

A1.jpg - 14.26 kB

Đ/c TRẦN QUỐC HƯƠNG – NGUYÊN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG TẶNG HOA CHO
BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY – GIÁM ĐỐC TT NHÂN LỄ NHẬN
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III &
BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

A2.jpg - 17 kB

Đ/C NGUYỄN THỊ KIM NGÂN – ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ –
– CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ
Đ/C TRƯƠNG THỊ MAI – 
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ – TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TW
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A3.jpg - 26.14 kB

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG –
TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THỜI BƯNG
THIẾU TƯỚNG PHAN KHẮC HY – THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIM
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A4.jpg - 50.2 kB

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIÊN BINH VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A5.jpg - 38.28 kB

THIẾU TƯỚNG HUỲNH HUỀ – ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH – BỘ CÔNG AN
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A6.jpg - 41.61 kB

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI QUỐC HỘI –
NGUYỄN THỊ HOÀI THU ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

 

A7.jpg - 31.48 kB

ĐOÀN LIÊN NGÀNH:
BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ,
BỘ NỘI VỤ, BỘ TƯ PHÁP, BỘ TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ, BỘ LD – TB&XH,
BỘ GIÁO DỤC & ĐẦO TẠO, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A8.jpg - 41.3 kB

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A9.jpg - 28.84 kB

THỨ TRƯỞNG BỘ LD-TB&XH – THIẾU TƯỚNG TRẦN VINH QUANG
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH – TIẾN SĨ LÊ TRƯỜNG GIANG
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A10.jpg - 35.73 kB

THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI –
LÊ BẠCH HỒNG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A11.jpg - 38.22 kB

CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI –
BỘ LD-TB&XH – NGUYỄN VĂN MINH VÀ
CÁC CHUYÊN VIÊN ỦY BAN KẾ HOẠCH KHẨN CẤP CỦA
TỔNG THỐNG HOA KỲ VỀ  PHÒNG CHỐNG AIDS (PEPFAR)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A12.jpg - 43.25 kB

GIÁM ĐỐC SỞ LD-TB&XH TP.HCM – LÊ THÀNH TÂM
ĐẾN THĂM VÀ TRAO BẰNG KHEN CỦA UBND TP.HCM CHO
TẬP THỂ CBNV TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY
THANH ĐA

A13.jpg - 44.08 kB

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC SỞ LĐ-TB&XH – LÊ TRỌNG SANG
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A14.jpg - 29.17 kB

TỔ CHỨC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUỐC TẾ (ANTI AIDS)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A15.jpg - 28.46 kB

PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, BÁC SĨ TRẦN VIẾT NGHỊ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN,
CHỦ TỊCH HỘI TÂM THẦN VIỆT NAM
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A17.jpg - 45.46 kB

TỔ CHỨC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY QUỐC TẾ (UNODC)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A18.jpg - 35.28 kB

BÀ TIẾN SĨ DORIS BUDDEBERD
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY LIÊN HỢP QUỐC
TẠI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A19.jpg - 44.81 kB

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A25.jpg - 37.51 kB

TIẾN SĨ NORA DOLORES VOLKOW
TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU MA TÚY QUỐC GIA HOA KỲ (NIDA)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A26.jpg - 29.03 kB

TIẾN SĨ KENVIN P.MULVEY – CỐ VẤN PHỤ TRÁCH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ KHẨN CẤP HIV/AIDS
CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ (PEPFAR)
ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A27.jpg - 34.89 kB

PHÓ GIÁO SƯ – BÁC SĨ GAVIN BART – CỐ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

 

A28.jpg - 34.75 kB

TIẾN SĨ – BÁC SĨ TODD KORTHUIS GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CAI NGHIỆN
DIVISION OF GENERAL INTERNAL MEDICINE AND GERIATRICS –
HOA KỲ – ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A29.jpg - 37.92 kB

GIÁO SƯ TIẾN SĨ RICH RAWSON
VIỆN THẦN KINH HỌC & HÀNH VI CON NGƯỜI SEMEL –
ĐẠI HỌC CALIFORNIA, HOA KỲ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

 

A30.jpg - 48.92 kB

TIẾN SĨ NORA DOLORES VOLKOW
TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU MA TÚY QUỐC GIA HOA KỲ – NIDA
THĂM HỎI MỘT HỌC VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CAI NGHIỆN TẠI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A31.jpg - 42.41 kB

ĐẠI HỌC SABAH – MALAYSIA (MUS)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A32.jpg - 41.35 kB

HỘI LIÊN HIỆP HỖ TRỢ THÀNH PHỐ KYOTO (NHẬT BẢN)
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

 

A33.jpg - 34.99 kB

ĐOÀN CỰU CHIẾN BINH ÚC
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A34.jpg - 25.47 kB

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CAI NGHIỆN SAINT SEIN DENIS – PHÁP
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - 0982 120 908
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh), P.28, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, Tp.HCM
THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24