HỘI NGHỊ QUỐC TẾ AFTC LẦN THỨ 5

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ AFTC

LẦN THỨ 5

CỘNG ĐỒNG TRỊ LIỆU

PHẢN ỨNG CỦA KHU VỰC VỀ VIỆC

SỬ DỤNG MA TUÝ TẠI CHÂU Á TRONG THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

 

Lời tựa

Lời cảm ơn

Phần I

1.   Báo cáo tổng kết của Hội nghị Quốc tế AFTC lần thứ 5

2.   Những đề cử và giới thiệu

Phần II  Lễ khai mạc

1.    BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ

2.    DIỄN VĂN KHAI MẠC

3.    CÁC THÔNG ĐIỆP GỬI ĐẾN HỘI NGHỊ

Phần III  Các báo cáo tại Phiên họp toàn thể & các báo cáo chuyên môn

1.   Phiên họp toàn thể I

2.   Xu hướng thay đổi trong việc sử dụng ma tuý và Công tác liên quan của CĐTL

3.   Phiên họp toàn thể II

4.   Những yếu tố cơ bản để xác định Cộng đồng trị liệu

5.   Phiên họp toàn thể III

6.   Các Chương trình về Tinh thần trong Cộng đồng trị liệu

7.   Phiên họp toàn thể IV

8.   Cộng đồng trị liệu được xem một Chiến lược về điều trị trong Chương trình Kiểm soát Ma tuý nhà nước của Chính phủ

10.  Phiên họp toàn thể V

11.  Đánh giá chương trình và nghiên cứu kết quả đã đạt được

12.  Phiên họp toàn thể VI

13.  Tổng kết Bế mạc Hội nghị

Phần IV:    Các báo cáo tại phần hội thảo và các bài viết chuyên môn

·        Hội thảo I: Cộng đồng trị liệu ở các cơ sở giam giữ tù nhân

·        Hội thảo II: Điều chỉnh Khái niệm Cộng đồng trị liệu cho phù hợp với một số bộ phận dân cư đặc biệt ở châu á

·        Hội thảo III: Chương trình chăm sóc sau điều trị và hoà nhập cộng đồng 

·        Hội thảo IV: Các phương pháp bổ sung thay thế

·        Hội thảo V:  Phòng chống tái nghiện ma tuý

·        Hội thảo VI:  Chương trình trợ giúp gia đình

·        Hội thảo VII:  Quản lý các ca HIV và viêm gan C trong điều trị

·        Hội thảo VIII:  Những đối tượng có chẩn đoán kép trong CĐTL

·        Hội thảo IX:  Những vấn đề về đạo đức trong điều trị và trách nhiệm trong công việc

·        Hội thảo X:  Đối tượng là vị thành niên trong Cộng đồng trị liệu

·        Hội thảo XI:  Đánh giá đối tượng và Kế hoạch điều trị

·        Hội thảo XII: Công tác Giám sát và Phát triển nguồn nhân lực

Phần V:

1.     HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG AFTC

2.     HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH AFTC

Phần VI:

1.     BẾ MẠC HỘI NGHỊ

2.     TƯỜNG TRÌNH HỘI NGHỊ

3.     MỘT SỐ LỜI ĐÁNH GIÁ VÀ SỰ CỔ VŨ

4.     TRÌNH DIỄN BỆNH DỊCH

5.     BÀI PHÁT BIỂU KẾT THÚC

6.     TRÌNH DIỄN CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN

PHỤ LỤC

1.     THÔNG TIN NỀN

2.     BẢN LIỆT KÊ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

3.     NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO CHO CÁC HỘI NGHỊ HỘI THẢO TOÀN THỂ

4.     UỶ BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

5.     NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ QUỐC TẾ

6.     NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐỊA PHƯƠNG

7.     SỰ CẢM ƠN ĐẶC BIỆT

 

 

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24 HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274 0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ)  P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

Call Now Button