Hội nghị toàn thể VI – Bài tóm tắt kết thúc

Hội nghị toàn thể VI

Bài tóm tắt kết thúc

Chủ tịch :

Mr. Prija Champaratra                             (Thái lan)

Những người phát biểu :

Dr. Suchati Chuthasmit                            (Thái lan)                    

Attorney Gregorio Bacolod              (Philippin)                      

Ms. Chung Tsu Tuan                        (Malaysia)

Những người báo cáo :

Mr. Mokhtar bin Mohammed                   (Malaysia)

Mr. Shahzad Tahir Chaudhry           (Pakistan)

Tóm tắt trình bày nguồn nhân lực

          Người phát biểu đầu tiên từ Thái Lan đã đưa đến một tóm tắt các sự kiện đã xảy ra từ ngày đầu tiên của hội nghị cho đến nay. Ông đã nói rằng hội nghị diễn ra thuận lợi nhận được sự đồng ý của phó thủ tướng Mr. Korn Dabbaransi để làm lễ khai mạc hội nghị. Ông đã nói rằng những người tham dự hội nghị có được lợi ích to lớn từ hội nghị.

          Người phát biểu thứ 2 đến từ nước Philippin đã tập trung vào xu hướng của thói nghiện ở châu á trong thế kỷ thứ 21 và khái niệm của TC ở khu vực châu á Thái bình dương. Một chiến lược điều trị và phục hồi sẽ được phát triển với biện pháp được làm phù hợp với văn hóa, các điều kiện xã hội, chính trị và truyền thống và các hoàn cảnh sống đặc biệt khu vực toàn cầu. Người phát biểu đã tiếp tục nói rằng tất cả các chủ đề đã thảo luận là rất quan trọng cho sự lớn mạnh của TC trong vùng này. Ông đã nêu bật vể số lượng các kiến nghị mà ông nghĩ xứng đáng có được sự chú ý đặc biệt như sự thành lập của một trung tâm đào tạo TC trong vùng này, tốt nhất là ở Philippin, sự phát triển của các tiêu chuẩn cho TC ở châu á và sự cần có cho sự tín nhiệm của các trung tâm TC với một Ban tín nhiệm chính phủ.

          Người phát biểu cuối cùng đến từ Malaysia đã dẫn giải sự nhiệt tình được bày tỏ bởi tất cả các đại biểu đến dự hội nghị này. Tuy nhiên có một đòi hỏi về phía những người tham dự là phải tích cực và nắm bắt các bước ngay lập tức để thi hành các kiến nghị của hội nghị. Cũng cần phải thiết lập một ủy ban hoặc một số lượng các ủy ban để đảm nhiệm các hoạt động sắp đặt các chương trình đào tạo để dạy những người thi hành chương trình và những người cung cấp dịch vụ về "Cách tiếp cận" và đưa ra các sổ tay đào tạo. Có một nhu cầu cấp bách để hoạt động/ thực hiện "Cách tiếp cận" đó là mục đích của những hội nghị này.

Các vấn đề đã thảo luận

1.     Công nhận các đòi hỏi điều trị và phục hồi ma túy, các nỗ lực đoàn kết và hợp tác của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và cộng đồng.

2.     Làm cho TC thực sự trở thành một cộng đồng chữa bệnh phù hợp với văn hóa và lối sống  của người châu á.

3.     Sự hoạt động TC ở châu á đã lớn mạnh một cách vững chắc để đối mặt với các thách thức của sự lạm dụng ma túy nguy cấp.

4.     Các giải pháp bổ sung và lựa chọn khác nhau sẽ được xem xét trong chương trình điều trị và phục hồi.

5.     Phương thức TC là một mô hình điều trị và phục hồi có hiệu quả, được tổ chức, có hệ thống và được chứng minh bằng tư liệu.

6.     TC có thể được sử dụng không chỉ dành cho việc điều trị và phục hồi của những người lạm dụng ma túy.

Những kiến nghị

          Vì thời gian thúc ép nên không có cơ hội để cụ thể hóa các kiến nghị. Tuy nhiên các kiến nghị của hội nghị toàn thể và hội nghị hội thảo sẽ là các kiến nghị của hội nghị này.

Bải tóm tắt kết thúc

Dr. Suchati Chuthasmit

NGO-ANCC

Với tư cách là phó thủ tướng của NGO-ANCC Thái lan, tôi cảm ơn hội nghị AFTC lần thứ 5 được tổ chức tại Bangkok, cảm ơn cơ quan đầu não của AFTC một lần nữa. Tôi cũng xem đó là một niềm vinh dự to lớn khi được mời đưa ra bài tóm tắt kết thúc song song với 2 người nữa là những người giàu kinh nghiệm hơn.

Tất cả các bạn đều nhận thấy rằng AFTC là một hội liên hiệp các tổ chức ở châu á quan tâm đến việc sử dụng biện pháp T.C điều trị cho những người nghiện ma túy. Chúng tôi sẽ tự hào rằng bây giờ tổ chức của chúng tôi được thừa nhận rõ như một người đi đầu làm nâng cao hoạt động của TC ở châu á. Kết quả của những bàn cãi của các bạn trong hội nghị này sẽ nâng xa hơn danh tiếng của chúng tôi.

Theo tôi, tiêu phí chỉ một phút để đoạt lại lịch sử của tổ chức của chúng tôi. Thực tế AFTC đã có một sự bắt đầu vừa phải. Hội nghị AFTC lần thứ nhất được tổ chức tại Bangkok vào năm 1994 với 62 người tham dự, 40 người nước ngoài và 22 người Thái lan, đến từ 14 nước. Các hội nghị AFTC lần thứ 2, 3 và 4 đã trình bày sơ qua một cách rõ ràng rằng TC đã được thi hành tốt ở châu á bởi vì TC được thực hiện trong môi trường gia đình mà về cơ bản đều là người châu á giống nhau. Với tư cách là nước chủ nhà, Thái lan rất vui mừng rằng tại Hội nghị lần thứ 5, có 19 nước và khoảng 250 người tham dự, cả người nước ngoài và người Thái lan. Nhân danh ủy ban tổ chức địa phương, tôi muốn nói với các bạn rằng ủy ban của chúng tôi đã đang hoạt động hết sức cố gắng trong việc chuẩn bị hội nghị này để nâng cao thành công của hội nghị.

Chúng tôi có may mắn là lễ khai mạc của chúng tôi được chủ trì bởi Phó thủ tướng Korn Dabbaransi, người giám sát cuộc chiến đấu của người Thái lan chống lại tai họa ma túy. Thật đáng khích lệ để nghe sự xác nhận của ông về các nỗ lực phối hợp của quốc gia để khắc phục vấn đề ma túy. Ông đã thừa nhận rằng việc điều trị và phục hồi ma túy đòi hỏi các nỗ lực tập thể, phối hợp và đoàn kết, không những từ các cơ quan chính phủ, mà còn từ các tổ chức phi chính phủ cũng như các cá nhân trong cộng đồng. Ông đã bày tỏ niềm hy vọng rằng hội nghị này sẽ mang lại sự liên hợp của các nước trong khu vực châu á để tiếp tục làm việc cùng nhau về TC để giúp những người nghiện thoát khỏi ma túy.

Justice Amnuay, Tổng thống của AFTC đã chia sẻ sự từng trải của ông với chúng tôi rằng khi chúng tôi phát triển các phương thức điều trị và phục hồi, chúng tôi phải nhớ hai kiểu người rất quan trọng. Một, chắc chắn là những người nghiện ma túy. Hai là những người cung cấp dịch vụ. Nhiều cố vấn đã trải qua cảm giác "kiệt sức". Nếu phương thức không có hiệu quả, những người nghiện và những cố vấn sẽ trải qua sự chán nản với tỷ lệ tái nghiện cao. Lời khuyên bảo của ông đáng được chúng tôi chú ý.

          Chủ đề của hội nghị này hoàn toàn thích hợp cho hội nghị mà được tổ chức ở buổi ban đầu của thế kỷ XXI. Hội nghị cung cấp một diễn đàn cho các câu trả lời có tính chất đổi mới khác nhau bởi các cộng đồng trị liệu ở châu á. Ông Aloysius Joseph, A.J của chúng tôi, đến từ Daytop quốc tế đã đưa ra một nhận xét có tư tưởng khái quát rằng các thay đổi là có thể và các tác nhân thay đổi là ở đây trong phòng hội nghị này. A.J nói đúng. Trong suốt quá trình bàn cãi của chúng tôi, trong các hội nghị toàn thể và các hội thảo, chúng tôi nghe một vài đề xuất mới và thực tiễn cho sự thay đổi để tạo TC thành một cộng đồng chữa bệnh thực sự phù hợp với văn hóa và các cách sống của người châu á.

          Justice Vicha Mahakhun của Thái lan đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng cách đây 10 năm, những người lạm dụng ma túy ở Thái lan hầu hết là những người trưởng thành thuộc tầng lớp thấp đang sử dụng heroin và họ được coi như là những tội phạm. Ngày nay, xu hướng lạm dụng ma túy là do những người phạm tội trẻ tuổi sử dụng ma túy mới được làm từ chất tổng hợp. Những thanh niên này uống ma túy vì thú vui và sự kích thích. Thật không cần thiết để giữ những người nghiện trẻ tuổi này trong thời gian dài ở trong tù. Nơi đó sẽ là nơi các chương trình TC dành cho những người trẻ tuổi là những người lạm dụng ma túy. Chẳng hạn, một chương trình TC tại nơi cư trú dành cho những thanh thiếu niên có vấn đề trầm trọng và chương trình điều trị ban ngày TC khác dành cho những thanh thiếu niên mà cha mẹ của họ và cộng đồng có thể chăm sóc và theo dõi. Sự thay đổi được đề xuất là phải để cho các bậc cha mẹ và các cộng đồng đưa ra sự đóng góp trách nhiệm lớn hơn nữa.

          Nói về sự tăng thêm vai trò của các bậc cha mẹ, tôi nhận thấy rằng Hội thảo VI về chương trình trợ giúp gia đình đang rất khuyến khích. Thực tế tất cả người tham gia trong hội thảo đó đã nhấn mạnh sự cần thiết của một chương trình trợ giúp gia đình. Nó đã làm tôi nhớ lại về kinh nghiệm của mình khi tôi tham dự một hội nghị liên hợp gia đình tại Daytop ở New York. Tại hội nghị đó, không những một số cha mẹ đã đến để tham dự mà còn có một phụ nữ trẻ quyến rũ cũng ở đó. Bà đã làm xáo trộn và không biết phải làm gì bởi vì bà đã không hiểu biết nhiều về thói nghiện ma túy. Bà không chắc phải hành động như thế nào và phải cư xử như thế nào. Điều chắc chắn đối với bà là bà đã yêu. Bà muốn biết phải làm gì khi chồng chưa cưới của bà đã ở trong tù. Bà cũng không thể biết trước được một cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao và nhiều câu hỏi liên quan khác. Các thành viên lớn tuổi hơn và giàu kinh nghiệm của các gia đình đã an ủi bà và cố thuyết phục bà tiếp tục đi đến các hội nghị liên hợp gia đình để học hỏi để đương đầu với hoàn cảnh của bà.

 Tôi phải nói rằng tôi thực sự đồng ý với quan điểm của hội nghị VI về chương trình trợ giúp gia đình đó là một chương trình trợ giúp gia đình được tổ chức tốt là yếu tố cần thiết làm cho TC vững mạnh. Thực tế theo ý kiến của tôi khi giám đốc của bệnh viện Thanyarak đã đề nghị việc điều trị thẳng nhanh chóng để giảm bớt thời gian điều trị, ông sẽ cần sự hợp tác hoàn toàn của các bậc cha mẹ của những người nghiện trẻ tuổi, và có thể từ tất cả những người có quan hệ thân thuộc với những người nghiện, họ là những người anh em trai hoặc chị em gái hoặc những người chồng/ vợ chưa cưới.

          Tôi nhắc lại rằng tại hội nghị AFTC lần thứ 4 ở Kumming, Trung Quốc. Tôi đã trình bày một bài thuyết trình nhấn mạnh vai trò của tính chất tinh thần trong chiến đấu chống lại ma túy. Tôi lấy làm vui mừng rằng tại hội nghị AFTC lần thứ 5 này, có một hội nghị toàn thể trong các chương trình tinh thần. Tôi rất hạnh phúc nhận thấy rằng 2 tăng ni, một đến từ Sri Lanka và một đến từ Thái lan cũng như những người theo đạo Cơ đốc đến từ một vài đất nước tham gia vào cuộc bàn cãi của hội nghị toàn thể. ở Thái lan, đó là chính sách mà sự hợp tác chung của gia đình, nhà trường và đền chùa là rất cần thiết để giúp đối phó với sự gia tăng vấn đề ma túy.

          Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn sẽ muốn cùng với tôi bày tỏ lòng biết ơn to lớn của chúng ta tới Mr. Thom Browne, Phó giám đốc của chương trình chống tội phạm, INL của bộ ngoại giao, vì sự ủng hộ mạnh mẽ của ông tới các cộng đồng trị liệu ở châu á. Trong suốt nhiệm kỳ của ông, các hoạt động TC ở châu á đã lớn mạnh để đương đầu với các thách thức của sự lạm dụng ma tuý nguy hiểm.

 

Bài tóm tắt kết thúc

Ms. Chung Tsu Tuan

Cơ quan ma túy quốc gia Malaysia

          Quả thật thật đáng phấn khởi nhận thấy sự trả lời nhiệt tình như thế từ tất cả các đại biểu đến dự hội nghị này. Từ các câu trả lời của các bạn tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng đây không phải là một hội nghị NATO- không hành động, chỉ nói. Nhiều người trong số các bạn đã để hết tâm trí một cách tích cực vào việc phục hồi cho những người nghiện ma túy và hăng hái chia sẻ hiểu biết của các bạn với những người khác. Đây là một dấu hiệu tốt cho những người nghiện ma túy cũng như cộng đồng trị liệu.

          Phương thức TC đã sử dụng cho việc điều trị và phục hồi của những người nghiện ma túy là một khái niệm hòan toàn mới trong khu vực này đặc biệt với các chính phủ. TC đã có một thời gian dài được sử dụng bởi một nhóm rất nhỏ của NGOs trong cung cấp các dịch vụ tới những người nghiện ma túy. Tuy nhiên vì ít được biết tính hiệu quả của nó nên không nhiều NGOs khác hoặc chính phủ quan tâm sử dụng phương thức này. Có thể nói rằng TC đã thi hành trong suốt những ngày gần đây trong khu vực này là khá gian khổ về mặt hình thức khi so sánh với hình thức được làm tinh tế hơn của nó bây giờ. Các công cụ của Trại không được chỉ rõ đặc điểm và hiểu rõ lắm, bởi vậy nó không được thi hành một cách có năng suất và hiệu quả. Cuối cùng vào những năm 1980 TC đã bắt đầu giành được sự thừa nhận trong vùng này của thế giới. Điều này là do chính TC đã tự phát triển thành phương thức điều trị và phục hồi tốt nhất mà được tổ chức, có hệ thống và được chứng minh bằng tư liệu.

          DAYTOP quốc tế đã tiếp tục làm cho TC thành một phương thức hiệu quả bằng cách làm cho phương thức có thể hiểu được đầy đủ và dễ dàng để thi hành thông qua việc đào tạo bởi các nhân viên từ DAYTOP quốc tế những người hiểu khái niệm của TC. Phương thức TC chính nó có thể truyền đi xa hơn với sự giúp đỡ của Văn phòng Ma túy quốc tế và Thi hành luật (INL), Bộ ngoại giao Mỹ. INL đã cung cấp sự giúp đỡ về tài chính để cho phép DAYTOP quốc tế tiến hành đào tạo trong khu vực châu á. Với việc đào tạo như thế, những người tạo ra chính sách, các nhà quản lý và những người thi hành của TC bây giờ có thể hiểu tốt hơn khái niệm TC, hiểu sự thi hành của nó và thấy được tính hiệu lực của khái niệm. Rõ ràng là nhiều chính phủ trong khu vực này đã thừa nhận rằng TC là một phương thức có thể tồn tại và nếu được thi hành theo một cách thích hợp nó có thể cung cấp câu trả lời cho bài toán thói nghiện ma túy.

Phương thức TC đang được thi hành không chỉ đối với việc điều trị và phục hồi của những người nghiện ma túy. Nhiều quốc gia đang sử dụng phương thức TC để phục hồi cho những người với các vấn đề xã hội khác như trẻ lang thang, gái mãi dâm, những trẻ vị thành niên với các vấn đề phạm tội, người sống chung với HIV/AIDS (PLWHA) và những người khác. Nhiều nhà quản lý đang quản lý tại các trung tâm đang sử dụng phương thức TC, giống như những người ở Malaysia, nói rằng họ cảm thấy làm việc an toàn trong môi trường đó trong khi trái ngược với các trung tâm khác đang sử dụng phương thức khác. Điều này là do kênh giao tiếp ở đó hoạt động như một cái van an toàn. Các khách hàng với những cảm nghĩ tiêu cực như giận dữ, ghen tỵ, thất vọng được khuyến khích để thảo luận các cảm nghĩ và hành động của họ để làm dịu trạng thái, vì vậy tránh khả năng một trận đánh nhau hoặc xấu nhất là một cuộc náo loạn ở trung tâm.

Khuyến khích lưu ý rằng nhiều quốc gia trong khu vực đang sử dụng phương thức TC trong việc điều trị và phục hồi của những người nghiện ma túy. Điều này có thể được nhận thấy trong các cuộc triệu tập đông đảo cho việc đào tạo tiếp tục bởi DAYTOP quốc tế và giáo sinh nội trú tại DAYTOP quốc tế. Thêm vào mới đây nhất trong khu vực này sau Trung Quốc là Cộng hòa nhân dân Triều Tiên. Chúng ta có thể thấy trước là có nhiều quốc gia hơn đề nghị việc đào tạo và giáo sinh nội trú để cho phép họ hiểu và thi hành khái niệm. Cũng thật phấn khởi lưu ý rằng nhiều quốc gia đã phát triển một nòng cốt những người đào tạo mà bây giờ trong vị trí cung cấp sự đào tạo, bằng ngôn ngữ của riêng họ, cho nhân viên của riêng họ. Việc đào tạo bởi những người đào tạo địa phương là quan trọng và cần thiết nếu chúng ta hy vọng mở rộng phương thức TC trong các quốc gia riêng của chúng ta. Chúng ta không thể dựa vào DAYTOP quốc tế để cung cấp việc đào tạo đầy đủ bởi vì họ bao trùm thế giới. Tôi dự đoán rằng ngày càng nhiều quốc gia trong khu vực này sẽ sử dụng phương thức TC nếu chúng ta có một hệ thống phổ biến thông tin đặc biệt là các báo cáo lượng giá.

Vào năm 1993 một nhóm các cá nhân được soi sáng được lãnh đạo bởi Justice Amnuay và Ms. Somnuck Rodprasert với lời khuyên từ các nhân viên DAYTOP đã quyết định rằng đối với AFTC trong khu vực châu á là phát triển một đợt các hội nghị khoa học sẽ được triệu tập thay cho một đợt các hội nghị toàn thể. Các hội nghị khoa học này là các diễn đàn nơi những người thi hành của TC có thể gặp gỡ để chia sẻ các kinh nghiệm của họ, các chương trình, các dịch vụ và học " Cách tiếp cận". Dự tính rằng với đợt các hội nghị khoa học này, sự phát triển lịch sử của TC trong khu vực châu á, các đối tượng nghiên cứu được thực hiện trong khu vực cũng như các sổ tay, các băng video và các đơn vị giáo trình dạy và các cách tiến hành hội nghị có thể được phát triển và được chứng minh bằng tài liệu cho các hội nghị sau này đặc biệt cho các quốc gia mà muốn đi sâu vào việc điều trị và phục hồi sử dụng phương thức TC.

          Ghi nhớ điều này trong tâm trí, tôi chỉ muốn xem xét tình trạng của chúng ta. Đây là hội nghị AFTC lần thứ 5 và có tất cả 270 đề xuất. Hội nghị đầu tiên 31 đề xuất, hội nghị thứ 2 có 31 đề xuất, hội nghị thứ 3 có 78 đề xuất, hội nghị thứ 4 có 72 đề xuất và như hôm nay tại hội nghị lần thứ 5 này chúng ta có 58 đề xuất. Đây là nhiều đề xuất. Có thể chúng ta cần thiết lập một ủy ban nhỏ để nghiên cứu chúng ta sẽ làm gì với các đề xuất này. Chúng ta đã thi hành các đề xuất được bao xa? Có phải chúng ta đang đi đến tiếp tục có các hội nghị này hay chúng ta sẽ nên làm một điều gì khác không? Từ các thông tin được thu thập, mọi người đã được lợi ích vô cùng từ các hội nghị này nhưng "những người mới đến" có đủ đạt được kiến thức cho họ để có thể về trại và cải tiến các trung tâm của họ hoặc thậm chí bắt đầu một trung tâm nhỏ để phục hồi những người nghiện hay không?

          Trong hầu hết tất cả hội nghị chúng tôi đã có cho đến nay chúng tôi đã đưa ra các đề xuất để phát triển các sổ tay giúp những người khác thành lập các trung tâm TC, để tiến hành giám sát và lượng giá các chương trình để chứng minh việc cấp của các quỹ tài trợ là đúng, trao đổi và chia sẻ thông tin, chuyển nhượng công nghệ, đào tạo các bác sỹ chuyên khoa gia đình và thành lập các liên hợp gia đình. Thậm chí tại hội nghị AFTC lần thứ 5 có các cuộc triệu tập với AFTC để tiến hành đào tạo. Theo tôi các cuộc triệu tập này giống như các quặng vàng và rất quý giá đối với sự thành công của chương trình TC trong vùng này. Chúng ta không thể và không nên bác bỏ các cuộc triệu tập này. Nếu AFTC không thực hiện việc đào tạo để đào tạo các nhà quản lý, các nhà lập chính sách, các cố vấn về cách thực hiện trong các khu vực khác nhau, về cách chúng ta có thể hy vọng nhìn thấy sự lớn mạnh.

          Để chúng tôi đưa ra ví dụ một cuộc triệu tập cho việc lượng giá và giám sát của chương trình TC trong các cơ sở khác nhau. Một vài cơ sở may mắn có quen các cơ quan Nghiên cứu cao hơn để thực hiện một lượng giá cho họ hoặc giống như ở Philippin nhiều trung tâm có nhân viên có đủ khả năng thực hiện các nghiên cứu lượng giá. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở là có may mắn đó. Nếu nhân viên TC đặc biệt các nhà quản lý không có hiểu biết về "Cách tiếp cận", thì chúng ta có thể hy vọng họ thực hiện lượng giá về chương trình của họ như thế nào. Ngoài lượng giá họ sẽ tiếp tục suy nghĩ rằng chương trình của họ là có hiệu quả. Sẽ không có sự lớn mạnh nào. Vì thế nhiều cơ sở TC không thực hiện lượng giá bởi vì họ không có chuyên môn. Vì chúng tôi đã nhìn thấy tại hội nghị này trong hội nghị toàn thể V: lượng giá chương trình và các nghiên cứu kết quả, nên lượng giá là thật cần thiết cho phép các nhà quản lý đưa các chương trình của họ đi vào đường lối và sửa chữa các nhược điểm của họ. Cũng rất quan trọng để chia sẻ kết quả lượng giá khi các tổ chức/ các cơ sở khác có thể học tập từ các nghiên cứu lượng giá. Việc thiết lập các Web-site bởi các tổ chức/ các cơ sở khác nhau ở khắp thế giới là quan trọng để cho phép mọi người học tập điểm mạnh và điểm yếu của mỗi tổ chức/ cơ sở khác.

Việc tạo ra các sổ tay đào tạo và các sổ tay "Cách tiếp cận" về các khía cạnh khác nhau của TC đặc biệt sự thành lập các nhóm trợ giúp gia đình, sự thiết lập TC/ việc quản lý của các cơ sở TC và sự đào tạo chuyên môn cho những cố vấn là những người đối phó với những người nghiện ma túy đã bị nhiễm HIV/ AIDS.

          Chúng ta phải nhớ rằng phương thức TC là một khái niệm hoàn toàn mới ở nơi này của thế giới. Tôi nghĩ Philippin là quốc gia duy nhất có một lịch sử rất lâu dài của các chương trình TC. Các quốc gia khác, như Malaysia, xem TC như một khái niệm rất mới mà phải được thi hành với sự thận trọng. Tại các hội nghị khoa học này, nhiều ý kiến dược chia sẻ và thực tế không có thời gian để thực hiện thật sự và sâu các hội nghị "Cách tiếp cận". Vì vậy tôi muốn đề nghị rằng để bảo đảm sự thành công của chương trình TC trong khu vực này cũng như thấy được sự lớn mạnh của nó, chúng ta cần tiếp tục phải có những hội nghị khoa học này và cũng phải có các chương trình đào tạo về "Cách tiếp cận" để chắc chắn những người thi hành và những người quản lý chương trình là những người thi hành và những người quản lý có hiệu quả và có năng lực. Tôi muốn đề nghị rằng hội nghị AFTC được tổ chức 2 năm 1 lần. Giữa các hội nghị này chúng ta có thể có các chương trình đào tạo để đảm bảo chúng ta thực hiện các đề xuất của các hội nghị. Kết quả của chương trình đào tạo có thể được cho vào Web-site của AFTC. Điều này sẽ có nghĩa rằng AFTC sẽ phát triển Web-site của riêng nó ngay khi có thể. Cũng sẽ có nghĩa rằng một khi Web-site được phát triển, các quốc gia và các tổ chức sẽ tra cứu Web-site này để thu thập thông tin cũng như chia sẻ thông tin.

          Hội nghị AFTC lần thứ 5 này cũng là may mắn để thấy sự lớn mạnh của chính AFTC. Trước khi bắt đầu hội nghị AFTC lần thứ 5 này, chúng ta đã có 37 thành viên, Tại hội nghị này, chúng ta có 19 thành viên mới. AFTC tự hào thông báo rằng hiện tại số thành viên đang dừng ở 58 thành viên. Đây là một dấu hiệu tin cậy rằng AFTC có hiệu quả và đang thực hiện một công việc có ích. AFTC có các kế hoạch hoạt động nhiều hơn và các bạn sẽ nghe thấy nhiều hơn về các hoạt động của họ trong tương lai gần đây. Justice Amnuay Intuputi, chủ tịch của AFTC, sẽ đảm bảo rằng các chương trình được kế hoạch sẽ được thực hiện có hiệu quả.

          Nhìn vào xu hướng của hội nghị này và sự nhiệt tình được bày tỏ bởi những người tham dự tại hội nghị này, AFTC là ở đây và phương thức TC như là một công cụ có hiệu quả và năng suất cho việc điều trị của những người nghiện ma túy và những người có rủi ro cao khác, sẽ tiếp tục phát triển trong khu vực.

THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24 HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274 0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ)  P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

Call Now Button