Báo cáo tại Hội thảo IX Trách nhiệm đối với công việc và những vấn đề trong điều trị, đạo đức nghề nghiệp

Báo cáo tại Hội thảo IX

Trách nhiệm đối với công việc và những vấn đề trong điều trị, đạo đức nghề nghiệp

 

Ngày 20 – 8 – 2002

 

Báo cáo viên:                       

  • Ông Aloysius Joseph                       (Tổ chức Quốc tế Daytop) 
  • Ông Frederick Loke                         (Tổ chức Quốc tế Daytop)
  • Ông Fernando Perfas                       (Tổ chức Quốc tế Daytop)

Công tác chuẩn bị:   

  • Bà Ang Poh Wah                              (Singapore)
  • Bà Jurairat Swatdiparp                    (Thai Lan)

Số người tham dự:    26 người

 

Tóm tắt về trình bày của các báo cáo viên:

1.      ý thức trách nhiệm với chương trình điều trị và công tác quản lý nhân viên được tập trung nhấn mạnh. Những vấn đề về đạo đức nói chung cũng được đưa ra bàn thảo nhằm làm cho hoạt động trong trung tâm CBCĐ được minh bạch và đều đặn. Đây cũng là mục tiêu nhằm nâng cao uy tín của phương pháp Chữa bệnh Cộng đồng.

2.      ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên dược xem là một nhân tố quyết định sự thành công của chương trình CBCĐ.

3.      Cần phải có một bản qui tắc phù hợp, nhất quán nhằm phòng tránh các sai sót trong việc quản lý trung tâm CBCĐ, ví dụ như một qui định chuẩn về trình tự thủ tục thực hiện trong trung tâm CBCĐ.

4.      Một số vi phạm đạo đức nghề nghiệp được đưa ra để minh hoạ thấy được mức độ nghiêm trọng, ví dụ như việc lạm dụng chức quyền của nhân viên, xung đột về quyền lợi, không đáp ứng nhu cầu người bệnh, những họp bàn kín của nhân viên để ưu ái điều trị riêng.

 

Những vấn đề được thảo luận:

1.      Việc quản lý, điều hành nghèo nàn bởi đội ngũ nhân viên không tuân thủ theo đạo dức nghề nghiệp.

2.      Hiện nay vẫn chưa có qui định kiểm tra hoạt động của các trung tâm CBCĐ ở một số nước.

3.      Trong việc quản lý đội ngũ nhân viên cần giám sát về ý thức trách nhiệm theo một hệ thống cấp bậc, chức vụ.

4.      Cần phải có biện pháp phòng chống việc lôi kéo nhân viên có năng lực của các tổ chức bởi việc đào tạo ra họ tiêu tốn thời gian và kinh phí. Do vậy sẽ không công bằng khi nhân viên dời bỏ trung tâm CBCĐ sang làm việc ở một cơ quan khác.

5.      Khoảng cách giữa cán bộ chuyên nghiệp và nhân viên trợ giúp cũng được đề cập đến bởi nó có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của trung tâm CBCĐ.

 

Các đề xuất và giới thiệu:

1.      Thành lập một Uỷ ban để xây dựng bộ nội qui hoạt động, những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động và ý thức trách nhiệm trong trung tâm CBCĐ.

2.      Tiêu chuẩn được xây dựng nhằm mục đích đồng nhất trong tất cả các cơ sở CBCĐ, có tính đến một số khác biệt về văn hoá của các nước.

3.      Một sổ tay hướng dẫn dành cho nhân viên CBCĐ sẽ được xây dựng.

4.      Chia sẻ thông tin về những thực tiễn hay trong CBCĐ cũng như các đường lối được thể hiện trên các Website.

5.      Có mức độ ưu đãi, chi trả bình đẳng cho nhân viên CBCĐ.

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24 HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274 0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ)  P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

Call Now Button