Báo cáo tại Hội thảo XI – Đánh gia đối tượng và Lập kế hoạch điều trị

BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO XI

ĐÁNH GIA ĐỐI TƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ

Ngày 21 – 8 – 2002

Chủ toạ:                    

  • BS. Edilinda G. Patac                    (Philippines)

Báo cáo viên:                        

  • Jurairat Sawatdiparp                     (Thái Lan)    
  • Norma L. Lacaba                           (Philippines)
  • Vacharin Patjekvinyusakul               (Thái Lan)
  • BS. Harish Shetty                            (ấn Độ)

Công tác chuẩn bị:   GS. BS. Evelina G. Mejillano     (Philippines)

Số người tham dự:    32 người

TÓM TẮT VỀ TRÌNH BÀY CỦA CÁC BÁO CÁO VIÊN:

JURAIRAT SAWATDIPARP:

Cô cho rằng công tác đánh giá người nghiện là một cách lấy thông tin về đối tượng nghiện trên nhiều phương diện. Thông tin đó sẽ được phân tích và dùng để phục vụ công tác điều trị sau này, còn được gọi là kế hoạch điều trị. Những yếu tố để tạo ra kết quả điều trị tốt gồm việc đánh giá đầy đủ, có kế hoạch đánh giá và có kế hoạch điều trị hợp lý.

Một kế hoạch đánh giá tốt cần dựa trên những thông tin chính xác và thầy thuốc dựa trên những thông tin đó phải xem xét, nghiên cứu cẩn thận. Cách tiến hành gồm việc phỏng vấn, đối chất, tự đánh giá…

NORMA L. LACABA:

Có một số yếu tố cụ thể để đạt kết quả điều trị tốt như:

1.      Đánh giá chuẩn xác, đầy đủ về đối tượng

2.      Chẩn đoán đúng

3.      Kế hoạch điều trị đúng đắn

Để công tác đánh giá hiệu quả và đầy đủ cần bao gồm việc xem xét đến cá nhân và gia đình, tình trạng hôn nhân, về tâm lý, thời gian nghiện, sự mong muốn điều trị.

Kế hoạch điều trị là bản tóm lược các vấn đề, các phương pháp sẽ phục vụ trong chương trình cai nghiện. Trình tự và phương pháp được sử dụng cho việc cai nghiện ở Philippines bao gồm:

1.      Phỏng vấn ban đầu để thu thập thông tin, dữ liệu về đối tượng, do cán bộ công tác xã hội thực hiện

2.      Khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ do bác sĩ chuyên khoa thực hiện

3.      Kiểm tra về tâm lý do cán bộ và bác sĩ về tâm lý thực hiện

4.      Phỏng vấn nhằm xác định vấn đề, tìm hiểu về gia đình, lập bệnh án

5.      Đề xuất cuối cùng, cho giải pháp phù hợp.

Dựa trên phần đánh giá đối tượng, bản kế hoạch điệu trị được lập bao gồm phần kế hoạch ngắn hạn và phần dài hạn. Bản kế hoạch được thảo luận cùng đối tượng cai nghiện nhằm thống nhất với họ, cần có sự hợp tác giữa người bệnh và thầy thuốc. Trong quá trình điều trị, việc đánh giá được tiến hành định kỳ để tối ưu và khắc phục khi cần thiết.

Cũng dựa trên những đánh giá định kỳ mà kế hoạch tổng thể được đề ra. Nếu bệnh nhân vẫn còn phải đang thụ án, ra toà (tội phạm liên quan đến ma tuý) thì kết quả đó cũng được gửi đến toà án để xem xét.

Sau khi đã cai nghiện thành công xong, đối tượng vẫn bị quản chế, trình diện theo yêu cầu, được xét nghiệm kiểm tra. Đây cũng là một giai đoạn tương đối lâu, cũng nhằm giúp họ tái hoà nhập cộng đồng.

VACHARIN PATJEKVINYUSAKUL

Báo cáo viên thứ 3 nói về kế hoạch điều trị. Hoàn toàn tương tự như 2 báo cáo viên trước.

BS. HARISH SHETTY

Tác giả bàn về lý luận trong đánh giá, rằng “đằng sau một hành vi là một câu chuyện và đằng sau một câu chuyện là nhiều câu chuyện”. Cán bộ tư vấn ở cơ sở của ông ta tin  rằng “bên trong” những câu chuyện có nhiêu tình tiết, manh mối, những câu hỏi, những lời giải đáp và cả những hình mẫu. Do vậy điều quan trọng là cần phải lắng nghe họ, những tình tiết, manh mối, những xung đột chủ yếu kèm theo những nỗi đau, những sự kiện; tất cả chúng đều góp phần giúp người tư vấn lập kế hoạch điều trị.

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN:

1.        Kế hoạch điều trị là điều cần thiết đối với mọi bệnh nhân, đồng thời cần có sự hợp tác của tất cả các bên: người bệnh, gia đình và thầy thuốc.

2.        Cần phải có những nguyên tắc cơ bản nào để giúp định hướng cho cán bộ điều trị thực hiện việc đánh giá và lập kế hoạch điều trị. Ví dụ, về nhân quyền, về vấn đề quấy rối tình dục.

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN: Không có

ĐÁNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG

Jurairat Swatdiparp

Sawatdiparp Home

Đánh giá đối tượng là cách thu nhận thông tin về mọi mặt của đối tượng càng nhiều càng tốt. Sau đó thầy thuốc sẽ sử dụng những thông tin đó, phân tích và đề ra biện pháp giúp đỡ về tâm lý và thể xác hay còn gọi là “Kế hoạch/phác đồ điều trị”.

Lý do mà chúng ta phải đánh giá đối tượng trước khi lên kế hoàch điều trị là để giúp đỡ thầy thuốc thiết kế kế hoạch điều trị sao cho phù hợp với bệnh lý và nhu cầu thực tế.

TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG:

1.      Thu thập thông tin về đối tượng từ những người liên quan như cha,mẹ, thầy cô giáo, bạn bè, vv.

2.      Tiến hành phỏng vấn ban đầu

3.      Thẩm định độ chính xác của thông tin

4.      Thực hiện phỏng vấn chi tiết hơn

5.      Thu thập thông tin phản hồi từ nhóm điều trị nội trú cùng đối tượng và từ các cán bộ tư vấn

6.      Bố trí họp bàn lập kế hoạch điều trị

7.      Giải thích kế hoạch điều trị với đối tượng

8.      Thống nhất với đối tượng và tiến hành kế hoạch điều trị.

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ:

1.      Kỹ thuật phỏng vấn

2.      Cách thu nhận thông tin từ những người liên quan

3.      Biết cách tranh đấu

4.      Sử dụng cách thi đua giữa những người cùng cai nghiện

5.      Tổ chức họp nhân viên

6.      Công tác tự đánh giá

7.      Đánh giá của nhân viên về đối tượng.

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỂ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐẠT HIỆU QUẢ:

1.      Không nên nhanh chóng đánh đồng các vấn đề của đối tượng

2.      Mọi thông tin phải thực sự khách quan, không dựa cảm tính của một người

3.      Thông tin chính xác đầy đủ về mọi mặt của đối tượng

4.      Cả nhân viên điều trị và người cai nghiện cùng nhất trí về kết quả đánh giá

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỂ KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ ĐẠT HIỆU QUẢ:

1.      Là một kế hoạch có mục tiêu và áp dụng khả thi

2.      Cần uyển chuyển, linh hoạt

3.      Điều trị trong khoảng thời gian rõ ràng

4.      Cần có cam kết từ phía người cai nghiện

5.      Bao gồm tất cả các vấn đề của người cai nghiện

6.      Tiến hành đánh giá định kỳ

Công tác đánh giá đối tượng và kế hoạch điều trị cần có sự thống nhất từ phía đối tượng cai và nhân viên điều trị và trở thành bản kế hoạch cho việc điều trị và đánh giá. Khi đã có kế hoạch điều trị rồi thì người cai nghiện cần nghiêm chỉnh tuân theo và nhân viên phải có trách nhiệm giúp đỡ người nghiện thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong quá trình điều trị.

 

ĐÁNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ

 

Harish Shetty

SEVA DHAN

MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ:

“Một trung tâm điều trị mà không có đánh giá và kế hoạch điều trị thì không khác gì một con thuyền lênh đênh không có la bàn”

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ:

Triết lý về công việc đánh giá cho rằng ‘đằng sau hành vi là một câu chuyện và đằng sau một câu chuyện là nhiều câu chuyện’. Những kinh nghiệm của chúng tôi trở nên có rất nhiều ý nghĩa và giúp chúng tôi hiểu được cuộc sống và tình cảnh nghiện ngập của người nghiện. Các tư vấn viên của chúng tôi cũng tin rằng ‘bên trong những câu chuyện đó có ẩn chứa những manh mối, những câu hỏi, lời giản đáp và cả những khuôn mẫu’. Khi họ thực hiện công việc, họ luôn cố tạo ra ý nghĩa từ những hình mẫu, nhận ra những điểm tương đồng và những điểm khác biệt.

CÁCH ĐÁNH GIÁ:

Tường thuật: nghe tường thuật sự việc giúp tìm ra những manh mối quan trọng, những xung đột chủ yếu. Cái không thuận tiện trong phương pháp này là cần có thời gian và có thể không phù hợp khi có số lượng đông cần phải tiếp.

Những lo lắng buồn phiền: Cần xem xét cẩn thận tất cả những bệnh lý đau đớn về thể xác và không nên đưa vào các triệu chứng cai nghiện. Nhiều khi do thiếu hiểu biết hoặc chưa được đào tạo đầy đủ nên cán bộ tư vấn đã không xem xét đầy đủ như là bệnh viêm ruột thừa hoặc bệnh về tim mạch.

Những yếu tố xã hội: Một số cản trở hợp pháp đối với việc triển khai chương trình cũng như những vấn đề xã hội như di dị hay ly thân, bạo hành với đói tượng hay với gia đình, vv, cần phải được xem xét trước. Người cai nghiện nên biết là ‘trung tâm điều trị có quan tâm và có can thiệp phù hợp khi cần thiết, có khả thi’.

Trợ giúp về mặt tinh thần cho gia đình: Đây là việc làm cần thiết song đôi khi có thể không thực hiện được do thiếu nhân viên và thời gian. Công tác này có tác dùng đẩy nhanh quá trình điều trị.

Đánh giá trên nhiều phương diện: Nếu có thể thì có sự tham gia của cả các nhà tâm lý học, tâm thần học, cán bộ công tác xã hội và cán bộ điều trị. Tuy nhiên việc này có thể khó thực hiện ở các cơ sở ở châu á do cơ sỏ vật chất thiếu thốn.

CÁC PHƯƠNG PHÁP:

Có nhiều phương pháp quan trọng như: phỏng vấn, bằng thư từ, các loại hình sinh hoạt văn nghệ, tư vấn, thăm dò bằng bộ câu hỏi điều tra

Thay đổi người phỏng vấn giúp đạt được kết quả của cuộc phỏng vấn, đặc biệt khi có bế tắc hoặc bị xa rời trọng tâm.

MỘT SỐ CẢN TRỞ:

Bất đồng về quan điểm: Khi những người làm chuyên môn mà bất đồng quan điểm thì tất nhiên chương trình sẽ bị ảnh hưởng. Toàn bộ nhân viên không thể có quan điểm hoàn toàn giống nhau song mức độ khác nhau cần ở mức thấp nhất, có thể cho phép.

Bất đồng về tư tưởng: Bất đồng này là một sự tự nhiên, đôi khi lại làm phong phú thêm trong quá trình điều trị song bất đồng lớn sẽ lại là tín hiệu xấu đối với người bệnh và làm trì trệ sự thay đổi, hồi phục.

Bất đồng về chuyên môn: Đó là sự thiếu coi trọng với giữa các chuyên môn, làm cản trở chương trình. Mỗi chuyên môn như một nan hoa trên cả bánh xe, chúng liên hệ tương tác giúp nhau cùng phát triển.

Về nhân quyền: Điều quan trọng là mọi người cần nắm được những qui định có trong quyền con người và một số vấn đề liên quan

Một số vấn đề duy trì nhân viên làm việc: Thiếu kinh phí để chi trả, đời sống văn hoá tinh thần nghèo nàn dẫn tới bỏ, chuyển việc, gây cản trở cho công tác đánh giá.

YẾU TỐ MÀ NGƯỜI CÁN BỘ CẦN CÓ:

Người cán bộ làm công tác đánh giá tốt nhất là những tư vấn viên từ mọi thành phần, sắc tộc, màu da và có kiến thức chuyên môn, bên cạnh đó thì các y tá và những nhân viên khác cũng cần phải trợ giúp, cung cấp manh mối, thông tin.

MỘT SỐ ĐỐI NGHỊCH:

Công tác đánh giá cũng phụ thuộc vào cơ sở lý luận của tổ chức. Các tổ chức có thể có một số lý luận như sau:

Cuộc sống đối với Nghiện ngập: Nhiều nhóm chỉ tập trung chủ yếu vào một trong 2 yếu tố đó nên có phương pháp và kế hoạch khác nhau

Cai nghiện đối với Điều trị dài hạn: Thời gian điều trị xác định đợt điều trị

Công tác Tư vấn và Liệu pháp dùng thuốc: Nhiều trung tâm cũng chỉ tập trung vào một trong 2 phương pháp đó

13 YẾU TỐ TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ:

1.             Xem xét những tiến bộ

2.             Yếu tố về nơi ở

3.             Những biến chứng về tâm lý

4.             Những biến chứng về thể xác

5.             Lý lịch về gia đình

6.             Lý lịch học sinh

7.             Tâm lý tình dục

8.             Xem xét sức khoẻ tâm thần

9.             Lý lịch về hôn nhân

10.         Lý lịch về tôn giáo

11.         Điều trị đã được thực hiện

12.         Khoảng thời gian đã cai, không sử dụng

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN, DỄ ỨNG DỤNG:

1.        Nêu ra những câu chuyện về đánh giá và điều trị

2.        Chữa lành bệnh

3.        Giáo dục mọi người nghiện

4.        Sử dụng khoa học tình thương

5.        Tập trung vào bệnh nhỏ trước

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24 HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274 0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ)  P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

Call Now Button