Hội thảo XII: Công tác Giám sát và Phát triển nguồn nhân lực

Hội thảo XII: 

Công tác Giám sát và Phát triển nguồn nhân lực

 

Phát triền nguồn nhân lực có nghĩa là quản lý và kiểm soát khả năng lao động có thể sử dụng được của con người trong cộng đồng nào đó. Nguồn khả năng lap động này chỉ có thể được cải tạo thành tài sản thật, hữu hình nếu có cơ hội để sử dụng hữu ích sẽ làm lợi cho cả cá nhân và cộng đồng.

Giám sát nguồn nhân lực trong bài thuyết trình này có nghĩa rằng một khi việc sử dụng nguồn nhân lực này được đặt ở một nơi thích hợp, xem xét các mặt quyết định khác của sự thành công thì sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng các cá nhân như thế nào để thực hiện các công viêc được yêu cầu mà đã phân công cho họ. Các cá nhân phải được giám sát, phân cấp bậc, thúc đẩy và điều chỉnh liên tục và hiệu quả.

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực này trong bài thuyết trình sẽ chủ yếu giải quyết vấn đề nhân lực cho toàn bộ tổ chức.

Toàn bộ tổ chức ở đây có nghĩa là quy định mức độ cao tổ chức với các điều luật của nó cai quản các hoạt động của các thành viên nơi mà các cư dân hoặc thành viên của các tổ chức này bị kiểm soát và giám sát với mục đích tạo dựng nên sự thay đổi về thài độ tích cực trong họ.

Mục tiêu chiến lược của phát triền nguồn nhân lực có thể phụ thuộc vào một số cân nhắc. Một số cân nhắc này có thể là :

1.       Tăng nguồn thu nhập của tổ chức

2.       Tăng quy mô và các hoạt động của tổ chức để đóng vai trò chi phố quá trình phục hồi của các cư dân

3.       Cung cấp đào tạo thích hợp và phương tiện dạy dỗ trong việc tạo cơ hội sử dụng như là một dạng công cụ phục hồi cho các cư dân trong tổ chức

4.       Tạo điều kiện thuận lợi cho các cư dân tái hòa nhập dễ dàng vào xu hướng xã hội

5.       Làm cho các kỹ năng cơ bản có thể đã có của cư dân thêm giá trị, trước khi họ được nha65n vào trung tâm phục hồi

6.       Giới thiệu họ tới một trung tâm văn hóa lao động chuyên nghiệp với mục tiêu giúp họ thấm nhuần một nguyên tắc làm việc thích hợp

7.       Giữ cho thân thể và trí óc của họ luôn vận động

8.       Phát triển hình ảnh xã hội đúng đắn của những người có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho họ hòa nhập dễ dàng vào cộng đồng

Phần 1 :

Thời gian là bao lâu cho việc phát triển và giám sát các cư dân trong các trại nửa đường đã rang buộc với các nguyên tắc chung của phương cách quản lý nguồn nhân lực chung của tổ chức xã hội hay thương mại nào đó.

Trong môi trường đặc trưng với thói nghiện ma túy, phải lưu ý rằng hoàn cảnh có liên quan với nguồn nhân lực có khả năng trong cộng đồng với những người lạm dụng ma túy hồi phục có xu hướng đặt vào một vị trí đáng chú ý. Nhờ đó các chương trình phát triển và giám sát được yêu cầu là lớn hơn so với các chương trình phát triển và giám sát được yêu cầu là lớn hơn so với các chương trình phát triển và giám sát nguồn nhân lực bình thường mà các tổ chức thương mại thực hiện

Mặt khác, cũng phải lưu ý rằng việc phát triển và giám sát nguồn nhân lực đới với những người nghiện ma túy cũ là một phần của chương trình phục hồi ma túy, thực chất vẫn là một vấn đề quản lý nguồn nhân lực. Giải pháp cho vấn đề này không giống với cách quản lý của các tổ chức thương mại đã thực hiện

Vì vậy, chương trình phát triển và giám sát nguồn nhân lực cho trại nửa đường, cũng phải bao gồm 6 lĩnh vực then chốt giống như là một thông số điều chỉnh cho quá trình hoạt động của nó như sau:

1.       Đặt kế hoạch các mức bố trí cán bộ và phát triển

2.       Tuyển chọn

3.       Đào tạo và phát triển

4.       Đánh giá

5.       Sức khỏa và an toàn

6.       Các quy trình, đặc biệt là kỷ luật và phàn nàn

Phần 2

Lập kế hoạch mức độ bố trí nhân viên và phát triển

THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24 HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274 0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ)  P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

Call Now Button