Phiên họp Toàn thể IV Cộng đồng CĐTL được xem như một Chiến lược về điều trị trong Chương trình Kiểm soát Ma tuý nhà nước của Chính phủ

Phiên họp Toàn thể IV

Cộng đồng CĐTL được xem như một Chiến lược về điều trị

trong Chương trình Kiểm soát Ma tuý nhà nước của Chính phủ

 
   

 

 

Chủ toạ:                  

TS. Suchart Threethipthikun          (Thái Lan)

 

Báo cáo viên:                       

Romeo J. Sanga                                (Philippines)

Dato Hj. Wan Ibrahim bin Wan Ahmad    (Malaysia)

Bui Xuan Bien                                  (Việt Nam)

Chitra Lubpairee                              (Thái Lan)

GS. Paulina G. Padmo Hoedojo         (Indonesia)

 

Công tác chuẩn bị:  

cô Lee Wai Yee                                (Hồng Kông)

ông Anil Kumar Wali                      (ấn Độ)

 

Tóm tắt về trình bày của các báo cáo viên:

Ông Romeo J. Sanga:

Việc sản xuất, buôn lậu và sử dụng bất hợp pháp chất Methaphetamine HCL hay còn gọi là “Shabu” hiện vẫn rất nghiêm trọng ở Philippines. Đồng thời là việc sử dụng và nghiện chất ma tuý từ cây gai dầu. Hiện đang có sự gia tăng (21,9%) trong nhóm người nghiện từ 19 tuổi trở xuống. Trên 35% trong số họ là không nghề nghiệp. Những đạo luật mới về ma tuý đã được thực hiện ở Philippines để chống lại vấn đề ma tuý. Cùng với đó là các mô hình về điều trị và phục hồi với 40 trong số 65 cơ sở cai nghiện có sử dụng phương pháp CĐTL. Các công cụ hình thành hành vi vẫn chưa được sử dụng hết đặc biệt là những công cụ mà phải đối đầu nhiều. Lý do sử dụng CĐTL là bởi vì chi phí thấp. Chính phủ Philippines đã có các bước tiến sử dụng mô hình CĐTL trong hệ thống trừng phạt và cải tạo của đất nước.

 

Dato Hj. Wan Ibrahim bin Wan Ahmad:

CĐTL đã được thực hiện ở 7 trung tâm phục hồi của nhà nước và chính phủ đã có kế hoạch sử dụng các khái niệm và yếu tố của CĐTL trong việc quản lý tất cả các trung tâm cai nghiện, coi nó là một phần trong chiến lược điều trị cai nghiện ma tuý. Các khái niệm được dùng bao gồm: nhập trại, giới thiệu chương trình, điều trị cốt lõi, hoà nhập xã hội, hình thành các nhóm hỗ trợ gia đình, vv… Chính phủ đã chấp nhận mô hình CĐTL như một mô hình thay thế cho điều trị cai nghiện. Chính phủ khuyến khích trao đổi thông tin, đặc hiệt là cập nhật phát triển CĐTL, hình thành các Hội gia đình (FA) và các nhóm trợ giúp. Chính phủ vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng, trợ giúp các tổ chức phi chính phủ hoạt động dịch vụ về cai nghiện ma tuý.

 

 

Bui Xuan Bien:

Việc điều trị và phục hồi cho người nghiện ma tuý được xem là một trong số các biện pháp quan trọng nhất của công tác cai nghiện, xoá ma tuý khỏi xã hội. Đièu đó đã được xác định rõ trong Kế hoạch Hành động Kiểm soát ma tuý gai đoạn 2001-2005 của Chính phủ Việt Nam. Trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực giúp người nghiện cai nghiện và hoà nhập cộng đồng. Chính phủ đã đầu tư, với nhiều nguồn lực để nâng cấp, xây mới các trung tâm cai nghiện. Dự kiến vào năm 2005 các trung tâm này có thể tiếp nhận 100.000 người nghiện. Đồng thời là việc trợ giúp việc làm cho người cai nghiện. Theo luật pháp qui định thì thời gian tối thiểu của đợt điều trị bắt buộc tại trung tâm là 24 tháng. Có 5 giai đoạn trong quá trình điều trị và phục hồi là: 1)Tiếp nhận và phân loại. 2)Cai nghiện. 3)Điều chỉnh, chỉnh sửa hành vi, phục hồi nhân cách. 4)Lao động, chuẩn bị cho việc hoà nhập xã hội, phòng ngừa tái nghiện. 5)Việc kiểm tra, theo dõi lâu dài của cộng đồng.

 

Chitra Lubpairee

Đại dịch sử dụng ma tuý và cần sa có xu hướng giảm hay vẫn đang duy trì ở mức đều dặn. Năm nay thì chất Methamphetamine là loại ma tuý nổi bật nhất ở Thái Lan. Chính phủ Thái Lan coi vấn đề ma tuý là nhiệm vụ khẩn cấp. Công tác điều trị được coi là một trong các biện pháp chính của công tác cai nghiện. Công tác dịch vụ điều trị và phục hồi cho người nghiện có 3 hệ thống như sau: 1)Hệ thống Tình nguyện. 2)Hệ thống trừng phạt và cải tạo. 3)Hệ thống bắt buộc. Có một số mô hình đa điều trị ở Thái Lan. Bên cạnh điều trị bằng y tế thì điều trị tâm lý cũng là một phục hồi quan trọng đối với người nghiện lạm dụng chất methamphetamine. Bệnh viện Thanyarak đã phát triển một mô hình mới gọi là “Mô hình Cấp tốc”, chỉ mất từ 4 đến 6 tuần điều trị. Để điều trị được một số lượng lớn bệnh nhân, mô hình điều trị bằng các trại cai nghiện đã được sử dụng. Mô hình CĐTL vẫn là một mô hình hiệu quả song một mô hình điều trị ngắn hạn vẫn là việc cần thiết nên có trong chương trình để có thể điều trị được nhiều người nghiện methamphetamine. CĐTL ngoại trú sẽ là một trong số những lựa chọn điều trị trong tương lai.

 

 

GS. Paulina G. Padmo Hoedojo

Số lượng người nghiện ma tuý trẻ tuổi đang gia tăng và độ tuổi của họ cũng trẻ hơn. Chính phủ Indonesia đã thực hiện một phương pháp “cân bằng” để kiểm soát ma tuý. Theo luật pháp thì việc điều trị và phục hồi cho người nghiện không phải việc bắt buộc song cha mẹ người nghiện bị yêu cầu phải có trách nhiệm đưa con cái bị nghiện đi điều trị. Điều trị và phục hồi cho người nghiện là tách biệt. Đã có nhiều chương trình được xây dựng để giải quyết vấn đề ma tuý. CĐTL được bắt đầu vào năm 1997. Trong số 60 Trung tâm cai nghiện mới được thành lập thì có đến 16 trung tâm có sử dụng CĐTL làm phương pháp điều trị. Hiệp hội CĐTL Indonesia (IFTC) được thành lập vào tháng 7/2002. ở Indonesia, mô hình điều trị rất đa dạng bao gồm: nhập trại, điều trị cơ bản (TX), hoà nhập, trên cơ sở nhà tù, ngoại trú, dựa trên cơ sở cộng đồng, các nhóm trợ giúp gia đình sử dụng phương pháp CĐTL. Nguồn lực thiếu thốn, thiếu sự trợ giúp của cộng đồng và thiếu nguồn nhân lực có chất lượng trong quản lý và hoạt động của các trung tâm đang là những lo ngại của chính phủ Indonesia trong việc triển khai CĐTL.

 

Các vấn đề được thảo luận:

            Không có

Các đề xuất và giới thiệu:

Cần nêu vấn đề đa nghiện tại các hội nghị trong tương lai

 

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24 HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274 0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ)  P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

Call Now Button