TẬP HUẤN CHO CÁC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ


TẬP HUẤN CHO SINH VIÊN KHOA PHÒNG CHỐNG MA TÚY
ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN – BỘ CÔNG AN


TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI CHO
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO CAMPUCHIA 

                                                                                 Tập huấn cho Sinh viên

CLB SOS Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM

                                                                                 Tập huấn cho Sinh viên

        Khoa công tác dân vận Học viện cán bộ TPHCM  

                                                                                 Tập huấn cho Sinh viên

                                        CLB hạt giống tâm hồn Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM   

                                                                                                                                           

                                                                               Tập huấn cho Sinh viên

 CLB SOS trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM

                                                                               Tập huấn cho Sinh viên

Khoa Công tác xã hội Học viện Cán bộ TPHCM 

                                                                                Tập huấn cho Sinh viên

         CLB hạt giống tâm hồn Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân văn TPHCM        

                                                                                  Tập huấn cho Sinh viên

    Khoa tâm lý Học viện cán bộ TPHCM

                                                                                   Tập huấn cho Sinh viên

  Khoa Tâm lý trường Đại Học Hutech TPHCM 

                                                                                   Tập huấn cho Sinh viên

  Khoa công tác dân vận Học viện cán bộ TPHCM 

                                                                                                                                   

                                                                                  Tập huấn cho Sinh viên

      Khoa Tâm lý trường Đại Học Văn Hiến TPHCM    

                                                                               Tập huấn cho Sinh viên

                                           Khoa xã hội học Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM          

                                                                           

                                                                                  Tập huấn cho Sinh viên

      Khoa Tâm lý trường Đại Học Văn Hiến TPHCM

HOTLINE : (028) 6270 0119 - 0982 120 908
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh), P.28, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, Tp.HCM
THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24