TẬP HUẤN CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ


TẬP HUẤN CHO SINH VIÊN KHOA PHÒNG CHỐNG MA TÚY
ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN – BỘ CÔNG AN


TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI CHO
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO CAMPUCHIA 

Tập huấn cho Sinh viên

CLB SOS Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa công tác dân vận Học viện cán bộ TPHCM  

Tập huấn cho Sinh viên

CLB hạt giống tâm hồn Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM   

                                                                                                                                           

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa Công tác xã hội Học viện Cán bộ TPHCM 

Tập huấn cho Sinh viên

 CLB SOS trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM

Tập huấn cho Sinh viên

CLB hạt giống tâm hồn Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân văn TPHCM        

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa tâm lý Học viện cán bộ TPHCM

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa Tâm lý trường Đại Học Hutech TPHCM 

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa công tác dân vận Học viện cán bộ TPHCM 

                                                                                                                             

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa Tâm lý trường Đại Học Văn Hiến TPHCM    

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa xã hội học Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM         

                                                                           

Tập huấn cho Sinh viên Khoa Công tác xã hội trường Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

HOTLINE : 0982 120 908 - (028) 6270 0119

Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tĩnh), P.28, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, Tp.HCM
THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24