LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

 • BAN GIÁM ĐỐC
  • (028) 3898 6513
  • 0903 715 529 (Bs. Duy)
  • 0903 834 238 (CN. Tâm)
  • 0903 730 816 (CN. Tuấn)
  • 0982 120 908 (Ths. Minh)
  • 0979 706 102 (Bs. Chinh)
  • 0982 383 080 (Ths. Loan)
 • PHÒNG TƯ VẤN VÀ TIẾP NHẬN
  • (028) 6270 0119
  • (028) 2215 4274
  • (028) 3898 6515 (12)
  • 038 6562 133 (A. Cung)
  • 0982 120 908 (Ths. Minh)
  • 0903 730 816 (CN. Tuấn)
  • 0903 715 529 (Bs. Duy)
 • PHÒNG GIÁO VỤ
  • 0982 383 080 (Ths. Loan)
  • 0903 171 704 (T. Hải)
  • 0908 063 346 (C. Điệp) ​
 • PHÒNG Y TẾ
  • (028) 3898 6515 (15)
  • 0979 706 102 (Bs. Chinh)
  • 0983 338 869 (CNĐD. Lan)
  • 0913 651 540 (Ys. Xuân)
 • KHOA CHỐNG TÁI NGHIỆN
  • (028) 3898 6515 (23)
  • (028) 2214 9452
  • 0982 120 908 (Ths. Minh)
  • 0982 383 080 (Ths. Loan)

HOTLINE : 0982 120 908 - (028) 6270 0119

Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tĩnh), P.28, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, Tp.HCM
THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24