THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274
0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
Địa chỉ : 245 Bình Quới (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (028).38986513 - 38986515(Ext:12) - (028).22154274 - MST: 0301910027

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU TRỊ LẠM DỤNG CHẤT LỒNG GHÉP30.PNG - 58.96 kB31.PNG - 61.96 kBpreview33.PNG - 82.89 kB34.PNG - 100.13 kB35.PNG - 70.53 kB36.PNG - 112.33 kB37.PNG - 92.24 kB38.PNG - 54.82 kB39.PNG - 77.15 kB40.PNG - 104.67 kB41.PNG - 103.32 kB42.PNG - 53.89 kB43.PNG - 98.85 kBpreview45.PNG - 81.59 kB46.PNG - 83.63 kB47.PNG - 90.29 kB48.PNG - 78.88 kB49.PNG - 80.98 kB50.PNG - 79.26 kB51.PNG - 81.59 kB52.PNG - 58.55 kB53.PNG - 71.6 kB54.PNG - 154.06 kB55.PNG - 167.22 kB55.PNG - 167.22 kB57.PNG - 99.89 kB58.PNG - 129.51 kB59.PNG - 118.95 kB60.PNG - 40.45 kB61.PNG - 244.08 kB62.PNG - 232.35 kB63.PNG - 495.04 kB64.PNG - 264.7 kB65.PNG - 327.84 kB66.PNG - 86.97 kB67.PNG - 157.81 kB68.PNG - 55.34 kB69.PNG - 160.33 kB69.PNG - 160.33 kBpreviewpreview73.PNG - 61.78 kB74.PNG - 30.85 kB75.PNG - 137.08 kB76.PNG - 138.21 kB77.PNG - 77.72 kB78.PNG - 160.85 kB79.PNG - 168.26 kB80.PNG - 162.04 kB81.PNG - 161.96 kB82.PNG - 168.17 kB83.PNG - 160.64 kB84.PNG - 167.65 kB85.PNG - 58.96 kB86.PNG - 49.23 kB87.PNG - 57.34 kB88.PNG - 71.7 kB89.PNG - 59.83 kB 90.PNG - 33.74 kB91.PNG - 59.56 kB92.PNG - 67.32 kB93.PNG - 41.15 kB94.PNG - 73.61 kB95.PNG - 78.34 kB96.PNG - 46.29 kB97.PNG - 49.57 kB98.PNG - 53.98 kBpreview100.PNG - 73.22 kB101.PNG - 57.83 kB102.PNG - 89.07 kB103.PNG - 65.69 kB104.PNG - 66.12 kB105.PNG - 49.6 kB106.PNG - 75.71 kB107.PNG - 56.78 kB108.PNG - 78.46 kB109.PNG - 13.79 kB110.PNG - 60.96 kB111.PNG - 64.63 kB

(CÒN TIẾP)