THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274
0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
Địa chỉ : 245 Bình Quới (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (028).38986513 - 38986515(Ext:12) - (028).22154274 - MST: 0301910027

www.baomoi.com

Phong trào “Phá kho thóc cứu đói” dưới góc nhìn lịch sử

 

Đầu năm 1945, giữa lúc phong trào cách mạng đang lên cao thì nạn đói ở Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra từ cuối năm 1944 càng trở nên nghiêm trọng do chính sách vơ vét, tích trữ lương thực của Nhật - Pháp. Nạn đói trầm trọng đến mức làm chết hai triệu người trên hơn chục tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Để giải quyết nạn đói và tập hợp quần chúng đứng lên đánh đuổi phát xít Nhật và tay sai, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3-1945 đề ra khẩu hiệu "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. Khẩu hiệu "sát đúng với tình hình cụ thể” này đã "đáp ứng nguyện vọng cấp bách nhất của quần chúng, do đó đã thổi bùng ngọn lửa căm thù trong đông đảo nhân dân và phát động quần chúng đứng dậy với khí thế cách mạng hừng hực tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền”1. Từ đó, phong trào "Phá kho thóc cứu đói” đã được dấy lên khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tiêu biểu là các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Quảng Yên, Kiến An, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... Kết quả là, hàng nghìn kho thóc của Nhật bị phá, có kho chứa tới 5.000 tấn. Hàng triệu người đói được chia thóc. Nạn đói được giải quyết. Việc phá kho thóc, cứu đói đã làm cho nhân dân đỡ đói và giá gạo thị trường tụt hẳn xuống. Trước uy thế của quần chúng, địa chủ, phú nông cũng phải bỏ thóc cho nông dân vay. Uy tín của Việt Minh ngày càng tăng. Trong Cách mạng tháng Tám, quán triệt tư tưởng "...trước hết phải giải quyết tốt vấn đề ăn (rồi đến vấn đề mặc và các vấn đề khác). Muốn giải quyết tốt vấn đề ăn thì phải làm thế nào cho có đầy đủ lương thực”2, Đảng ta đưa ra chỉ thị "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. Đây là một sáng tạo trong thực hiện chiến lược của Đảng ta, với đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Trường Chinh lúc đó và Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Phát xít Nhật nêu ra khẩu hiệu "Da vàng độc lập” mà "chết co” còn những người cách mạng Việt Nam thì đấu tranh hướng tới "Độc lập - cơm no” khỏi chết. Hy vọng về một cuộc sống làm chủ, có cơm ăn đã lôi cuốn hàng triệu nông dân, sức mạnh chính của dân tộc lên đường cách mạng3. Thật không có gì sinh động và phong phú bằng thực tiễn cách mạng. Phải sống trong không khí mùa xuân năm 1945 chúng ta mới thấy hết, hiểu hết được ý nghĩa lớn lao của phong trào "Phá kho thóc cứu đói”. Những ngày đi phá kho thóc của Nhật thật là những ngày Tết của quần chúng. Tết đã qua rồi, nhưng bây giờ nhờ được chia thóc nên bà con mới được thực sự ăn Tết. Bà con bảo nhau đây là cái Tết của Việt Minh4. Chính Việt Minh đã mang đến cái Tết muộn, mang lại mùa xuân, đem đến sự hồi sinh cho đồng bào, cho xóm làng, quê hương, đất nước. Những cuộc phá kho thóc, cứu đói lúc bấy giờ không phải chỉ có ý nghĩa kinh tế trước mắt mà thực ra nó còn mang nội dung chính trị rất sâu sắc: quần chúng không thể chịu được ách thống trị của Nhật - Pháp và cũng không thừa nhận chính quyền của phát xít Nhật và tay sai của chúng. Quần chúng cũng đã nhận ra rằng: chính bọn đế quốc phát xít và bọn địa chủ phong kiến tay sai đã làm cho quần chúng nhân dân bị đói; muốn không bị chết đói thì phải đi phá kho thóc; muốn sống còn thì quần chúng phải đoàn kết đấu tranh, tự mình giải quyết nạn đói cho mình; muốn phá kho thóc thì phải làm cách mạng, đi theo Việt Minh, phải có tổ chức, phải gia nhập các hội cứu quốc, thành lập tự vệ, tự vũ trang cho mình và đấu tranh quyết liệt với quân thù, phải vùng lên đánh đổ chính quyền của địch, giành chính quyền về tay nhân dân5. Quần chúng cũng hiểu rằng, nếu chỉ có những cá nhân đơn lẻ hoặc dăm bảy quần chúng thì không thể phá kho thóc của Nhật; nếu không có tự vệ, du kích, các hội viên cứu quốc chỉ huy và canh gác, yểm trợ thì quần chúng khó mà phá kho, xúc thóc, rồi rút lui an toàn. Dưới sự lãnh đạo của các Đảng bộ, những cuộc đấu tranh phá kho thóc là hình thức tập hợp quần chúng (từ hàng trăm đến hàng vạn người), đưa quần chúng từ đấu tranh kinh tế tới đấu tranh chính trị, rồi từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, từ hình thức đấu tranh thấp đến hình thức đấu tranh cao, tạo cho họ niềm tin về sức mạnh của chính mình, tôi luyện, tập dượt họ dần dần phát triển thành "đội quân chính trị quần chúng” mạnh mẽ, đồng thời tổ chức những lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, tạo "sức mạnh vật chất” cho các cuộc khởi nghĩa. Sau khởi nghĩa từng phần, thì đây là một phong trào nổi bật, là hình thức thích hợp nhất lúc bấy giờ để phát động quần chúng, đưa hàng triệu quần chúng tiến lên trận tuyến đấu tranh trong cao trào tiền khởi nghĩa. Ngày nay, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân ta ngày càng được cải thiện, đa số dân ta đã "ăn no, mặc ấm và được học hành”, một bộ phận nhân dân đã "ăn ngon, mặc đẹp và đi du học”, chúng ta đã thực hiện được một bước rất quan trọng lời ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "...đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn quyết tâm "không để dân đói”, nhất là trong những lúc thiên tai, địch họa... Ngô Quang Chính 1. Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới”, NXB Sự thật, H. 1976. 2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2004, tr. 572; Tập 10, tr. 544. 3. Nguyễn Văn Hồng, Tháng Tám năm 1945 và con đường cách mạng giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 164 (tháng 8-2005), tr. 71. 4. Trường Chinh-Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam (Hồi ký), Nxb CTQG, H.2002, tr. 769. 5. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc BCHTƯ Đảng Lao động Việt Nam, Cách mạng tháng Tám (1945), Nxb Sự Thật, H, 1971, tr. 96.

 

  1. NHẬN ĐỊNH CỦA ÔNG TRẦN TRỌNG KIM - THỦ TƯỚNG ĐẾ QUỐC VIỆT NAM VỀ VAI TRÒ TIẾP QUẢN CỦA VIỆT MINH

  2. NỖI ĐAU LỊCH SỬ NẠN ĐÓI NĂM 1945

  3. VIDEO: NỖI ĐAU LỊCH SỬ NẠN ĐÓI NĂM 1945

  4. GDVN - 19 BỨC ẢNH VỀ NẠN ĐÓI NĂM 1945 CỦA CỐ NGHỆ SĨ VÕ AN NINH

  5. NẠN ĐÓI ẤT DẬU (NĂM 1945) - TỘI ÁC THỰC DÂN PHÁP - ĐẾ QUỐC MỸ - PHÁT XÍT NHẬT

  6. CHUYỆN CỨU ĐÓI NĂM ẤT DẬU 1945 - CÁC NHÀ GIÀU THAM GIA CỨU ĐÓI

  7. NẠN ĐÓI NĂM 1945 - HỒI ỨC KINH HOÀNG

  8. PHONG TRÀO “PHÁ KHO THÓC CỨU ĐÓI” DƯỚI GÓC NHÌN LỊCH SỬ

  9. NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ KỂ CHUYỆN PHÁ KHO THÓC NHẬT

  10. TỔNG KHỞI NGHĨA HÀ NỘI