ĐẠI CƯƠNG VỀ LIỆU PHÁP GIÁO  DỤC TÂM LÝ – XÃ HỘI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY KẾT LUẬN

15 August, 2022

ĐẠI CƯƠNG VỀ LIỆU PHÁP

GIÁO  DỤC TÂM LÝ – XÃ HỘI

CHO

NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

KẾT LUẬN

Nghiện ma túy là một bệnh mãn tính, khó chữa, có đặc tính là dễ tái nghiện. Việc cắt cơn nghiện có rất ít tác động đến việc thay đổi tình trạng sử dụng ma túy của đối tượng. Do những tổn thương về hệ thống não bộ tạo nên những rối loạn về hành vi - nhân cách của người bệnh - suy giảm khả năng xét đoán - xử lý thông tin - mất khả năng tự chủ - hình thành những thói quen xấu sau một thời gian sử dụng ma túy. Người nghiện ma túy là một người đa nhân cách. Lạm dụng ma túy là hội chứng rối loạn toàn cơ thể bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau: Tâm sinh lý người bệnh - hoàn cảnh cá nhân, ảnh hưởng do gia đình và tác động của xã hội. Việc sử dụng thuốc chỉ có một tác dụng giới hạn mà cần những biện pháp điều trị tổng hợp không dùng thuốc: Việc điều trị không chỉ nhằm vào việc cai nghiện của đối tượng mà phải giải quyết tận gốc những vấn đề liên quan đến hành vi - nhân cách, hoàn cảnh cá nhân, gia đình xã hội và động cơ đã ảnh hưởng đến việc nghiện ma túy của từng đối tượng.Trong đó LIỆU PHÁP GIÁO DỤC TÂM LÝ XÃ HỘI  LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG.   TÀI LIỆU THAM KHẢO I.            TÀI LIỆU TRONG NƯỚC

1)     TỪ THUỐC LÁ ĐẾN MA TÚY – BỆNH NGHIỆN

Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện – Bác sỹ Đặng Phương Kiệt (1992)

2)     CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU VỀ TÂM THẦN

Bác sỹ Trần Đình Xiêm (1988)

3)     TÂM THẦN HỌC

Bác sỹ Trần Đình Xiêm (1995)

4)     BỆNH LẠM DỤNG THUỐC CHỐNG ĐAU OMP

Viện Y dược học dân tộc TP (1998)

5)     TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM NGHIỆN MA TÚY

Bác sỹ Trương Thìn (1999)

6)     CÁC TÀI LIỆU TẬP HUẤN CỦA SỞ  Y TẾ

7)     CÁC TÀI LIỆU TẬP HUẤN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

8)     CÁC TÀI LIỆU CỦA BÁO CHÍ VÀ CÁC BAN NGHÀNH ĐOÀN THỂ

9)     THANH NIÊN MA TUÝ

Bác sỹ Nguyễn Văn Siêm (1995)

II.            CÁC TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

1)     BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY

Bertram G. Katzuny (1990)

2)     PALLIATIVE MEDICINE

Roger Woodrufl (1996)

3)     LA JEUNESSE TOXICOMANE

Henri Chabrol (1995)

4)     GROUP PROCESS – USING THERAPEUTIC ACTIVITIES IN CHRONIC CARE

Mildred Ross (1987)

5)     LA DOULEUR – PLACE DES ANTALGIQUES

Monique Couturier (1990)

6)     DMS – III PERSONALITY DISORDERS

Allen Frances (1987)

7)     DIAGNOSTIC CRITERIA FROM DSM – IVTM

Amerrican Psychiatric Association (1994)

8)     PRINCIPLES AND PRACTICE OF PSYCHIATRIC NURSING

Stuart and Sundeen (1991)

9)     LIVING VALUES AND EDUCATION PROGRAM

TÀI LIỆU TỔNG HỢP CỦA NHIỀU NHÀ GIÁO DỤC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI,

ĐƯỢC SỰ HỔ TRỢ CỦA UNESCO VÀ TỔ CHỨC UNICEF.