VIDEO: INDONESIA SẼ “NỐI GÓT” PHILIPPINES TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG MA TÚY

15 August, 2022

INDONESIA SẼ “NỐI GÓT” PHILIPPINES TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG MA TÚY

Indonesia sẽ chiến đấu với tội phạm ma túy như cách Philippines đã làm trong nhiều tháng qua khi trang bị vũ khí hạng nặng và củng cố nhân lực thực thi pháp luật. Theo Thanh Niên.