Cai nghiện Ma túy – Điều trị

6 September, 2022

CAI NGHIỆN MA TÚY: KHÁM BỆNH-CHẨN ĐOÁN-ĐIỀU TRỊ

05.jpg - 40.9 kB

KHÁM TỔNG QUÁT - SÀN LỌC BỆNH

06.jpg - 39.9 kB

ĐO ĐIỆN TIM HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY

07.jpg - 33.7 kB

PHÒNG X-QUANG

08.jpg - 46.26 kB

PHÒNG XÉT NGHIỆM

09.jpg - 79.03 kB

MASSGE THƯ GIÃN

10.jpg - 62.39 kB

PHÒNG XÔNG HƠI

TƯ VẤN Y TẾ CHO CÁ NHÂN HỌC VIÊN ĐIỀU TRỊ

TƯ VẤN Y TẾ CHO GIA ĐÌNH HỌC VIÊN

THAM VẤN - TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC VIÊN CAI NGHIỆN

THAM VẤN - TƯ VẤN CHO GIA ĐÌNH HỌC VIÊN CAI NGHIỆN

THAM VẤN NHÓM

THIỀN ĐỊNH

TƯ VẤN GIA ĐÌNH