TƯ VẤN CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

18 April, 2019

GIỚI THIỆU VỀ TƯ VẤN

Tác giả

 • - Tiến sĩ Robert Ali, Giám đốc trung tâm Hợp tác nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới về Điều trị nghiện ma túy và rượu, Đại học Adelaide, Australia.

 • - Thạc sĩ Vương Thị Thu Hương, Quản lí chương trình, FHI Việt Nam

 • - Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tố Như, Quản lí chương trình, FHI Việt Nam

 • - Thạc sĩ Phạm Thị Hương, nguyên Trưởng bộ phận Can thiệp trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kì (CDC) tại Việt Nam

 • - Tiến sĩ Kelvin Mulvey, nguyên Cố vấn kĩ thuật cấp cao, FHI Việt Nam

 • - Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Nam Thái, Cán bộ chương trình, FHI Việt Nam

 • - Hiệu đính: Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Nam Thái


Mục tiêu bài học

 • - Nêu được định nghĩa về tư vấn

 • - Hiểu được bối cảnh của tư vấn

 • - Hiểu được những quan niệm sai lầm hiện nay về sử dụng ma túy (SDMT) và người SDMT

 • - Phân biệt được tư vấn với giáo dục sức khỏe

 • - Nêu được phẩm chất của một tư vấn viên giỏi


I. Bối cảnh tư vấn

1. Người sử dụng ma túy:

 • - Thường bị xã hội kỳ thị, phân biệt đối xử và không được cộng đồng chấp nhận.

 • - Thường bị coi như là tội phạm, là đồ bỏ đi và là mục tiêu để xã hội trút lên mọi sự giận dữ và sợ hãi.


2. Người SDMT thường lo lắng về điều gì?

 • - Bị phân biệt đối xử

 • - Tương lai

 • - Sợ người khác nói về việc họ SDMT

 • - Thiếu tiếp cận với điều trị

 • - Cho rằng tư vấn cũng chẳng thay đổi được gì

 • - Thiếu chăm sóc điều trị khi ốm đau (đặc bieeth là HIV/AIDS)


II. Những hiểu lầm về sử dụng ma túy

 • - Những người sử dụng ma túy là những người "yếu kém về đạo đức"

 • - "Nghiện là vô phương cứu chữa"

 • - "Tất cả những người SDMT đều là những người nghiện ma túy"

 • - "Tất cả những người SDMT đều là tội phạm"


III. Tư vấn là gì?

Tư vấn là một quá trình trao đổi tương tác giữa tư vấn viên và khách hàng nhằm giúp khách hàng tự tìm hiểu về những khó khăn của họ một cách bảo mật và nâng cao năng lực cho khách hàng để họ có thể tự giải quyết những khó khăn đó.


IV. Mục đích của tư vấn

 • - Giúp khách hàng tự chịu trách nhiệm với cuộc đời họ, bằng cách:

 • - Phát triển khả năng ra quyết định một cách khôn ngoan và thực tế

 • - Hỗ trợ họ thay đổi hành vi để đạt được những kết quả mong muốn

 • - Cung cấp thông tin để ra quyết định chín chắn

 • - Tư vấn có thể thực hiện với từng cá nhân, tư vấn cho cặp vợ chồng, tư vấn cho nhóm hoặc tư vấn cho gia đình.


V. Tư vấn không phải là

 • - Chỉ bảo hoặc ra lệnh

 • - Một buổi nói chuyện

 • - Một buổi tra hỏi

 • - Một buổi thú tội

 • - Một buổi cầu nguyện


VI. Sự khác biệt giữa tư vấn và giáo dục sức khỏe

Tư vấn Giáo dục sức khỏe
Bảo mật Thường là không bảo mật
Thường là "một người với một người" hoặc là với một nhóm nhỏ Nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn
Phát sinh những tình cảm mạnh mẽ đối với cả khách hàng và tư vấn viên Tình cảm ở mức trung bình
Tư vấn viên chú ý lắng nghe và phản hồi Người GDVSK nói nhiều hơn
Tập trung, cụ thể và có mục tiêu Chung chung
Thông tin được dùng để thay đổi thái độ và khuyến khích thay đổi hành vi Thông tin được dùng để giáo dục và nâng cao kiến thức
Tập trung vào vấn đề Tập trung vào nội dung
Dựa trên các nhu cầu của khách hàng Dựa trên các nhu cầu của y tế công cộng
 

VII. Những phẩm chất của một tư vấn viên giỏi

 • - Có óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú

 • - Thực tế

 • - Tôn trọng khách hàng

 • - Chú trọng vào hành động

 • - Không áp đặt quan điểm hoặc mối quan tâm của mình lên khách hàng


VIII. Những điều cần tránh

 • - Lên mặt đạo đức

 • - Ra lệnh

 • - Đe dọa

 • - Tranh cãi

 • - Phản đối

 • - Suy diễn thái quá

 • - Đồng cảm

 • - Phán xét


IX. Tóm tắt

 • - Tư vấn giúp khách hàng tự chịu trách nhiệm với cuộc đời họ.

 • - Dịch vụ tư vấn có thể dành cho cá nhân, cặp vợ chồng hoặc cả gia đình.

 • - Một tư vấn viên giởi cần có tính sáng tạo, có trí tưởng tượng phong phú, có thuong pháp thực tế, thể hiện sự tôn trọng khách hàng, chú trọng vào hành động và không áp đặt quan điểm một cách chủ quan.

 • - Tư vấn có bản chất khác hẳn so với giáo dục sức khỏe


TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY
 1. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 1
 2. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 2
 3. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 3
 4. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 4
 5. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 5
 6. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 6
 7. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 7
 8. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 8
 9. TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY CHƯƠNG 9