Các phương pháp điều trị nghiện ma túy

18 April, 2019
CHUẨN BỊ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
MÔ HÌNH TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN NHÓM MA TÚY DẠNG HOANG TƯỞNG (CẦN SA)
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
METHADONE CÓ GIÚP CAI NGHIỆN?
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG: HUẤN LUYỆN TRỊ LIỆU - LAO ĐỘNG TRỊ LIỆU - CHỐNG TÁI NGHIỆN (NỘI TRÚ)
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỖ TRỢ CHỐNG TÁI NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN (OMH) BẰNG NALTREXONE VỚI THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN (OMH) BẰNG METHADONE
HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CHỐNG TÁI NGHIỆN MA TÚY NHÓM OPIATS BẰNG THUỐC DANAPHA-NATREX
MỤC LỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CAI NGHIỆN - PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỔNG HỢP
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN NHÓM OPIATES OPIUM ....
GIAI ĐOẠN CẮT CƠN – GIẢI ĐỘC – NÂNG CAO SỨC KHỎE
CÔNG TÁC QUẢN LÝ - ĐIỀU TRỊ - GIÁO DỤC TRONG MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG TRỊ LIỆU
PHÒNG CHỐNG TÁI NGHIỆN TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI TRONG CAI NGHIỆN PHỤC HỒI

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY

Bài 1: Những nguyên tắc cơ bản trong cai nghiện - phục hồi cho người nghiện ma túy

Bài 2: Các phương pháp điều trị nghiện ma túy tổng hợp

Bài 3: Các phương pháp điều trị nghiện nhóm  OPIATES OPIUM – MORPHINE – HÉROINE (OMH) - Các chất dạng thuốc phiện (CDTP)

Bài 3.1: Gian đoạn cắt cơn - giải độc - nâng cao sức khỏe

Bài 3.2: Giai đoạn điều trị nội trú tập trung: Môi trường trị liệu - Cộng đồng trị liệu (theo phương pháp Daytop Quốc tế)

Bài 3.3:  Phòng chống tái nghiện - Tái hòa nhập cộng đồng