LIÊN HỆ

CƠ SỞ CAI NGHIỆN SỐ 1: 245 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh CƠ SỞ CAI NGHIỆN SỐ 2: 978 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, Tp. Thủ Đức Website: https://www.cainghienmatuythanhda.com.vn Email:     dieuduongthanhda@yahoo.com.vn  

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

 • BAN GIÁM ĐỐC
  • (028) 3898 6513
  • 0903 715 529 (Bs. Duy)
  • 0903 834 238 (CN. Tâm)
  • 0903 730 816 (CN. Tuấn)
  • 0982 120 908 (Ths. Minh)
  • 0979 706 102 (Bs. Chinh)
  • 0982 383 080 (Ths. Loan)
 • PHÒNG TƯ VẤN VÀ TIẾP NHẬN
  • (028) 6270 0119
  • (028) 2215 4274
  • (028) 3898 6515 (12)
  • 038 6562 133 (A. Cung)
  • 0982 120 908 (Ths. Minh)
  • 0903 730 816 (CN. Tuấn)
  • 0903 715 529 (Bs. Duy)
 • PHÒNG GIÁO VỤ
  • 0982 383 080 (Ths. Loan)
  • 0903 171 704 (T. Hải)
  • 0908 063 346 (C. Điệp) ​
 • PHÒNG Y TẾ
  • (028) 3898 6515 (15)
  • 0979 706 102 (Bs. Chinh)
  • 0913 651 540 (Ys. Xuân)
 • KHOA CHỐNG TÁI NGHIỆN
  • (028) 3898 6515 (23)
  • (028) 2214 9452
  • 0982 120 908 (Ths. Minh)
  • 0982 383 080 (Ths. Loan)