TẬP HUẤN CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Tập huấn cho sinh viên Khoa Phòng chống Ma túy

Đại học Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an


Tập huấn về công tác cai nghiện phục hồi cho

Đoàn Đại biểu cấp cao Campuchia


Tập huấn cho Sinh viên

CLB SOS Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM


Tập huấn cho Sinh viên

Khoa công tác dân vận Học viện cán bộ TPHCM  


Tập huấn cho Sinh viên

CLB hạt giống tâm hồn Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM   

                                                                        


                                                                  

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa Công tác xã hội Học viện Cán bộ TPHCM 


Tập huấn cho Sinh viên

 CLB SOS trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM


Tập huấn cho Sinh viên

CLB hạt giống tâm hồn Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân văn TPHCM        


Tập huấn cho Sinh viên

Khoa tâm lý Học viện cán bộ TPHCM


Tập huấn cho Sinh viên

Khoa Tâm lý trường Đại Học Hutech TPHCM 


Tập huấn cho Sinh viên

Khoa công tác dân vận Học viện cán bộ TPHCM 

                                                           


Tập huấn cho Sinh viên Khoa Tâm lý

Đại Học Văn Hiến TPHCM    


Tập huấn cho Sinh viên Khoa xã hội học

Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM         


Tập huấn cho Sinh viên Khoa Công tác xã hội

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh