TẬP HUẤN CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Tập huấn cho sinh viên Khoa Phòng chống Ma túy

Đại học Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an

Tập huấn về công tác cai nghiện phục hồi cho

Đoàn Đại biểu cấp cao Campuchia

Tập huấn cho Sinh viên

CLB SOS Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa công tác dân vận Học viện cán bộ TPHCM  

Tập huấn cho Sinh viên

CLB hạt giống tâm hồn Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM   

                                                                                                                                           

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa Công tác xã hội Học viện Cán bộ TPHCM 

Tập huấn cho Sinh viên

 CLB SOS trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM

Tập huấn cho Sinh viên

CLB hạt giống tâm hồn Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân văn TPHCM        

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa tâm lý Học viện cán bộ TPHCM

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa Tâm lý trường Đại Học Hutech TPHCM 

Tập huấn cho Sinh viên

Khoa công tác dân vận Học viện cán bộ TPHCM 

                                                           

Tập huấn cho Sinh viên Khoa Tâm lý

Đại Học Văn Hiến TPHCM    

Tập huấn cho Sinh viên Khoa xã hội học

Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM         

Tập huấn cho Sinh viên Khoa Công tác xã hội

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh