Bằng Khen

KHEN THƯỞNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2021

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA DO CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG

BẰNG KHEN DO  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG

DANH HIỆU​ "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VIỆT NAM"

DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"

DANH HIỆU "THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU"

DANH HIỆU "LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC"

DANH HIỆU "DOANH NHÂN TÂM TÀI"

BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HỒ CHÍ MINH TẶNG CỜ THI ĐUA LIÊN TỤC CÁC NĂM

CHỨNG NHẬN ĐÃ CHĂM LO TỐT CHO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN

CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TỐT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC AN NINH TẶNG BẰNG KHEN

CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRAO TẶNG

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN

HỘI CỰU CHIẾN BINH TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN

BỘ Y TẾ TRAO TẶNG BẰNG KHEN

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH, SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - VĂN PHÒNG CHÍNH PHÚ BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG TẶNG HUY HIỆU VÀ DANH HIỆU DOANH NHÂN VIỆT NAM LÀM THEO LỜI BÁC

NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III

BAN GIÁM ĐỐC NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III &
BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TẬP THỂ KHOA - PHÒNG - CÁN BỘ NHÂN VIÊN
NHẬN BẰNG KHEN CỦA UBND THÀNH PHỐ

Đ/C NGUYỄN THIỆN NHÂN - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRAO TẶNG BẰNG KHEN VÌ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC LIÊN TỤC TRONG 10 NĂM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÌ TƯƠNG LAI TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG

Đ/C NGUYỄN THIỆN NHÂN - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRAO TẶNG BẰNG KHEN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - NGUYỄN ĐỨC KIÊN TRAO BẰNG VÀNG DANH HIỆU ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI & PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM DO TỔ CHỨC UNESCO THẾ GIỚI TẶNG

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN TRAO CÚP VÀNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP VÌ CỘNG ĐỒNG"

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG TRAO TẶNG CÚP VÀNG DANH HIỆU "DOANH NHÂN TÂM TÀI"

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - NGUYỄN ĐỨC KIÊN TRAO TẶNG CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC - NGUYỄN THỊ DOAN TRAO TẶNG CÚP VÀNG DANH HIỆU "VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM"

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN MẠNH CẦM TRAO TẶNG CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG TRAO TẶNG CÚP VÀNG LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC

TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRAO TẶNG DANH HIỆU "DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH THÀNH ĐẠT"

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.HCM - NGUYỄN THỊ HỒNG TRAO TẶNG DANH HIỆU "DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH GIÀU LÒNG NHÂN ÁI"

HỘI CỰU CHIẾN BINH TP.HCM TRAO TẶNG BẰNG KHEN "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU" 5 NĂM (2005-2010)

NHẬN CÚP VÀNG DANH HIỆU "VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT"

BỘ TRƯỞNG BỘ LD-TB-XH - PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN TRAO TẶNG DANH HIỆU "NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ"