Cấp giấy phép hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện cho Trung tâm Điều dưỡng & Cai nghiện ma túy Thanh Đa.

10 August, 2022
(HCM CityWeb) - UBND TP HCM vừa đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện cho Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa. Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế, Tổ thẩm định các điều kiện hành nghề của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện của TP HCM đã tiến hành kiểm tra Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa và có kết luận về cơ bản Trung tâm đã đạt được những điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi theo quy định; đồng thời dạy văn hóa, dạy nghề cho học viên và người sau cai nghiện theo chủ trương chung của thành phố. Yến Khanh