Cot TRAI

VIDEO KỸ NĂNG TƯ VẤN CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN MA TÚY NHÓM OMH BẰNG THUỐC BÁN ĐỒNG VẬN

CHIẾN THẮNG NGÀN QUÂN ĐỊCH KHÔNG BẰNG CHIẾN THẮNG BẢN THÂN MÌNH
(Thích Ca Mâu Ni)
PHẢI GIÀNH GIẬT ĐỂ CỨU TỪNG CON NGƯỜI
(Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt)
CAI NGHIỆN MA TÚY TUY KHÓ
NHƯNG KHÓ MẤY CŨNG PHẢI LÀM
(Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết)