Gần 10.900 người đang cai nghiện ma túy bắt buộc

15 August, 2022
http://www.sggp.org.vn/

Gần 10.900 người đang cai nghiện ma túy bắt buộc


UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể của TP và UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tăng cường phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.


Theo đó, các sở, ngành và địa phương cần quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy tại địa phương, tạo điều kiện cho tất cả người nghiện ma túy được khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh việc lập và hoàn tất hồ sơ đề nghị tòa án quận, huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc. Công an TPHCM phải tăng cường các biện pháp đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn TP. UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ cai nghiện tự nguyện, dịch vụ chăm sóc y tế liên quan, hỗ trợ người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống...


Về tình hình cai nghiện ma túy, theo Sở LĐTB-XH TPHCM, các cơ sở cai nghiện bắt buộc đang quản lý, chăm sóc gần 10.900 người. Từ đầu năm đến nay, các xã, phường, thị trấn ban hành hơn 6.700 quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở xã hội để quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý. Trong đó, tòa án các quận, huyện đã áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 3.850 trường hợp. Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, đến nay, toàn TP mới có 290 người có quyết định của tòa án đưa đi cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, có cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hơn 1.000 người và 4.244 người điều trị methadone.


MẠNH HÒA