Hoa Kỳ: Nạn nghiện rượu gây thiệt hại 223 tỉ đôla một năm

23 August, 2022
​ id="system-readmore" />

Hoa Kỳ: Nạn nghiện rượu gây thiệt hại 223 tỉ đôla một năm


Uống rượu quá đáng làm Hoa Kỳ thiệt hại hơn 220 tỉ đôla một năm, coi như 2 đôla một ly, và phần lớn sự thiệt hại này là do mất năng suất lao động.


Đây là kết quả của một nghiên cứu phức tạp từ năm 2006, sử dụng nhiều yếu tố khác nhau có liên quan đến uống quá lố. Các nhà nghiên cứu nhìn khắp nước Mỹ và thấy có sự khác biệt tùy theo vùng, và sau cùng đã đúc kết lại.


Bác sĩ Robert Brewer, chuyên viên dịch tễ của Trung tâm Phòng chống Bệnh tật CDC của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng số tiền này bao gồm chi phí chăm sóc sức khỏe, truy tố các tội ác do nghiện rượu gây ra, thiệt hại vật chất do tai nạn giao thông gây ra chẳng hạn.


Nhưng ông nói thiệt hại to lớn nhất là mất năng suất. Người nghiện rượu thường làm những công việc thu nhập thấp, vắng mặt thường xuyên, và không có năng suất cao tại chỗ làm.


Điều cần nhấn mạnh là cuộc khảo sát này chỉ nhắm vào thành phần say sưa tối ngày, không nhắm vào thành phần dùng một hai ly bia, một hai cốc rượu trong khi dùng bữa tối.


Cuộc nghiên cứu của Bác sĩ Robert Brewer có đăng trong tạp chí American Journal of Preventive Medicine