Phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động sẽ bị xử phạt

18 August, 2022

Phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động sẽ bị xử phạt

(Chinhphu.vn) - Người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn trong việc tuyển dụng lao động sẽ bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Đề xuất trên được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất bổ sung một số quy định nhằm xử lý vi phạm về tuyển, quản lý lao động. Cụ thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 1- Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại điện nơi tuyển lao động về nhu cầu tuyển dụng lao động ít nhất 5 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động. 2- Không khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại  Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP; 3- Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP; 4- Không lập sổ quản lý lao động theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.


Bên cạnh đó, sẽ phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi: Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn trong việc tuyển dụng lao động.


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề xuất quy định biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc người sử dụng lao động phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại điện nơi tuyển lao động về nhu cầu tuyển dụng lao động; buộc người sử dụng lao động phải thực hiện khai trình sử dụng lao động; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; lập sổ quản lý lao động, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động theo quy định.


Bảo Lâm