Tag Archives: các phương pháp điều trị nghiện nhóm Opium

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN NHÓM OPIATES OPIUM ….

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN NHÓM

CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN (CDTP)

OPIUM –  MORPHINE – HÉROINE (OMH)


(Trung tâm Điều dưỡng & Cai nghiện Ma túy Thanh Đa biên soạn)Điều trị nghiện ma túy là một quá trình can thiệp lâu dài gồm nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn có đặc thù riêng, nhưng cũng có một số nguyên tắc chung phải giải quyết. Quy trình cai nghiện được chia làm 04 giai đoạn:
  • 1. Giai đoạn cắt cơn – giải độc – nâng cao sức khỏe.

  • 2. Giai đoạn giáo dục tâm lý – xã hộiđiều chỉnh, phục hồi nhận thức – hành vi – nhân cáchGiải tỏa ấm ức, chấn thương tâm lý, mâu thuẫn và phức tạp nôi tâm của đối tượng.

  • 3. Huấn nghiệp trị liệu – Lao động trị liệu - Chống tái nghiện (nội trú)

  • 4. Chống tái nghiện (ngoại trú) tái hòa nhập cộng đồng.


Điều trị cắt cơn nghiện chất dạng thuốc phiện không khó. Việc sử dụng các thuốc, các phác đồ khác nhau chủ yếu nhằm hổ trợ cho người nghiện vượt qua hội chứng cai dễ dàng hơn, nhất là trong trường hợp nghiện nặng. Nhiều trường hợp chỉ dùng liệu pháp tâm lý cũng cắt được cơn nghiện, thậm chí không dùng thuốc gì cơ thể cũng tự điều chỉnh sau 7 – 10 ngày.   Vì vậy, đa số các tác giả trên thế giới không coi trọng cắt cơn nghiện, họ cho rằng cắt cơn nghiện chỉ là khởi đầu của giai đoạn điều trị, còn bản chất của điều trị là phục hồi hệ thống não bộ, chuyển đổi nhận thức – hành vi – nhân cách, giải quyết các chấn thương tâm lý, mâu thuẫn và rối loạn của nội tâm đối tượng. Các liệu pháp này cần một thời gian điều trị lâu dài tại các trung tâm cai nghiện và tại cộng đồng bằng cách kết hợp giữa điều trị các thuốc đồng vận hoặc đối vận (với các chất dạng thuốc phiện) và các liệu pháp tâm lý – giáo dục – xã hội thích hợp.