Tag Archives: cainghienthanhda

KHEN THƯỞNG

KHEN THƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO NƯỚC VÀ CÁC BAN NGÀNH CHO TRUNG TÂM CAI NGHIỆN THANH ĐA

  BẰNG KHEN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG
  • Ban Tuyên giáo Trung ương – Văn phòng Chính phủ - Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tặng huy hiệu và danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác”. 
 
  • Tổ chức Giáo dục – Khoa học – Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tặng Bảng vàng danh hiệu Đơn vị điển hình về thực hiện trách nhiệm xã hội và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.
 
  • Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho Bs. Nguyễn Hữu Khánh Duy vì đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007 - 2010).
 
  • 01 Chứng nhận “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” (2010) và 07 Bằng khen cho tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động góp phần tích cực và có hiệu quả trong công tác cai nghiện, phục hồi và chống tái nghiện cho người nghiện ma túy nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động (2000-2010).
 
  • Ban Tuyên giáo Trung ương – Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam - Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế - Bộ Công Thương tặng Cúp vàng danh hiệu “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”.
 
  • Bộ Công Thương tặng Cúp vàng danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” và “Doanh nhân vì cộng đồng”.
 
  • Bộ Y tế tặng Cúp vàng danh hiệu “Vì sức khỏe người Việt” và “Trái tim vì sức khỏe người Việt”.
 
  • Cúp vàng danh hiệu “Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng” và “Top 10 doanh nhân tiêu biểu vì cộng đồng”.
 
  • Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trao tặng Cúp vàng danh hiệu “Vì sự nghiệp phát triển doanh nhân Việt Nam”.
 
  • Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cúp vàng danh hiệu “Thương hiệu - Nhãn hiệu” và “Doanh nhân Tâm Tài”.
 
  • Bộ Công an tặng Bằng khen.Tổng cục An ninh + Công An TP.Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc.
 
  • Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 3 Bằng khen và cờ danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2011. 
 
  • Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tặng 5 cờ danh hiệu Cộng đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc liên tục các năm 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011.
 
  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc 10 năm liền trong công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy.
 
  • Trung ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam tặng bằng khen danh hiệu “Doanh nhân Cựu chiến binh thành đạt” và danh hiệu “Doanh nhân Cựu chiến binh giàu lòng nhân ái”.
 
  • Hội Cựu chiến binh Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tặng 3 bằng khen cho Hội Cựu chiến binh Công ty vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm 2005 – 2009 và 02 Bằng khen cho Bs. Nguyễn Hữu Khánh Duy vì đã có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 03 năm (2007 – 2009),4 năm (2007 – 2010) và công nhận 4 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
 
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học giai đoạn 1998 - 2008.
 
  • Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch, Bộ Công Thương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tặng Cúp vàng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam”“Thương hiệu – Nhãn hiệu” và “Lãnh đạo xuất sắc”.
 
 • Đài truyền hình Việt Nam đưa Bs. Nguyễn Hữu Khánh Duy - Giám đốc Trung tâm vào chương trình“Người đương thời”.
 

KHEN THƯỞNG

  Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   DANH HIỆU​ "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VIỆT NAM"   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   DANH HIỆU "THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU"   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   DANH HIỆU "LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC"   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   DANH HIỆU "DOANH NHÂN TÂM TÀI"   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HỒ CHÍ MINH TẶNG CỜ THI ĐUA LIÊN TỤC CÁC NĂM   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   CHỨNG NHẬN ĐÃ CHĂM LO TỐT CHO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TỐT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC AN NINH TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRAO TẶNG   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   HỘI CỰU CHIẾN BINH TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   BỘ Y TẾ TRAO TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - VĂN PHÒNG CHÍNH PHÚ BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG TẶNG HUY HIỆU VÀ DANH HIỆU DOANH NHÂN VIỆT NAM LÀM THEO LỜI BÁC CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa BÁC SĨ NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   BAN GIÁM ĐỐC CTY TNHH ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III & BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   TẬP THỂ KHOA - PHÒNG - CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA NHẬN BẰNG KHEN CỦA UBND THÀNH PHỐ   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Đ/C NGUYỄN THIỆN NHÂN - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRAO TẶNG BẰNG KHEN VÌ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC LIÊN TỤC TRONG 10 NĂM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÌ TƯƠNG LAI TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Đ/C NGUYỄN THIỆN NHÂN - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRAO TẶNG BẰNG KHEN "ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS TRONG THANH THIẾU NIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN" CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - NGUYỄN ĐỨC KIÊN TRAO BẰNG VÀNG DANH HIỆU ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI & PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM DO TỔ CHỨC UNESCO THẾ GIỚI TẶNG BS. NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN TRAO CÚP VÀNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP VÌ CỘNG ĐỒNG" CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG TRAO TẶNG CÚP VÀNG DANH HIỆU "DOANH NHÂN TÂM TÀI" CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - NGUYỄN ĐỨC KIÊN TRAO TẶNG CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC - NGUYỄN THỊ DOAN TRAO TẶNG CÚP VÀNG DANH HIỆU "VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM" CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN MẠNH CẦM TRAO TẶNG CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU CHO ÔNG NGUYỄN PHAN MINH P.GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG TRAO TẶNG CÚP VÀNG LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRAO TẶNDANH HIỆU "DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH THÀNH ĐẠT"CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.HCM - NGUYỄN THỊ HỒNG TRAO TẶNG DANH HIỆU "DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH GIÀU LÒNG NHÂN ÁI" CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   HỘI CỰU CHIẾN BINH TP.HCM TRAO TẶNG BẰNG KHEN "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU" 5 NĂM (2005-2010) CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA NHẬN CÚP VÀNG DANH HIỆU "VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT" DO BỘ Y TẾ TRAO TẶNG   Hoạt động Trung tâm cai nghiện Thanh Đa   BỘ TRƯỞNG BỘ LD-TB&XH - PHẬM THỊ HẢI CHUYỀN TRAO TẶNG DANH HIỆU "NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ" CHO ÔNG NGUYỄN PHAN MINH P.GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA  

Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện

  Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện​   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện   Tổng quan phương pháp phòng chống tái nghiện ​​