Thời gian và hàm lượng tối thiểu để phát hiện ma túy tồn tại trong nước tiểu

19 February, 2021
Mỗi loại ma túy có thời gian tồn tại trong nước tiểu khác nhau. Do đó để xét nghiệm xác định có sử dụng ma túy hay không thì cũng phải tùy thuộc vào loại ma túy sử dụng, hàm lượng sử dụng