Tiếp tục đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú vào cơ sở xã hội

16 August, 2022

http://www.sggp.org.vn/

 

Tiếp tục đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú vào cơ sở xã hội


(SGGP).- Ông Trần Ngọc Du, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TPHCM cho biết, trong năm 2016, TPHCM vẫn tiếp tục đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú vào cơ sở xã hội.


Công tác này được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10-11-2015 của Quốc hội. Trong đó, quy định “tiếp tục triển khai việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10-11-2014 của Quốc hội cho đến khi các luật liên quan được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực”. Như vậy, việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú vào cơ sở xã hội tiếp tục tạm thời được thực hiện như năm 2015.


Từ nay đến Tết Nguyên đán, ông Trần Ngọc Du cho biết, Sở LĐTB-XH TPHCM vừa yêu cầu tăng cường tập trung đưa người nghiện ma túy trên địa bàn TP vào các cơ sở xã hội trước và trong dịp Tết Bính Thân 2016. Theo đó, Sở LĐTB-XH đã yêu cầu các phòng LĐTB-XH tham mưu UBND quận, huyện chỉ đạo các đơn vị tại địa phương tăng cường lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội. Các quận, huyện cũng cần xây dựng kế hoạch, chương trình chăm lo tết cho các học viên tại các trường, trung tâm. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp đấu tranh chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh, không có tội phạm về tệ nạn ma túy.


Liên quan đến người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, theo ông Trần Ngọc Du, từ nay đến Tết Nguyên đán và trong năm 2016, TP tiếp tục đẩy mạnh tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng. Một trong những “bế tắc” của công tác này trong thời gian qua là tổ chức cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy do trạm y tế xã, phường, thị trấn không đảm bảo yêu cầu thực hiện. Trước tình hình trên, Sở LĐTB- XH đang đề nghị UBND quận, huyện và các cơ sở xã hội, trung tâm thực hiện đẩy mạnh công tác thiết lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Động thái này nhằm chuẩn bị, để ngay khi có chỉ đạo của UBND TPHCM, sẽ đồng loạt đưa người nghiện ma túy đi cắt cơn, giải độc ở 5 cơ sở và trung tâm cai nghiện đã được UBND TPHCM thông qua. Thời gian cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy trong 15 ngày, sau đó các cơ sở, trung tâm sẽ bàn giao người nghiện ma túy cho gia đình hoặc chính quyền địa phương tiếp nhận để tiếp tục quản lý, giáo dục tại địa phương.


Ông Trần Ngọc Du khẳng định mục tiêu, trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tất cả người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, có nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP phải được đưa vào chương trình cai nghiện.


Theo thống kê chưa đầy đủ, TPHCM có trên 20.000 người nghiện ma túy (60% là người không có nơi cư trú ổn định). Trong năm 2015, TP đã đưa hơn 5.500 người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội. Trong khi đó, người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định tham gia cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng không nhiều, chưa đến 1.000 người.


ĐƯỜNG LOAN