Vai trò công tác tư vấn và trị liệu tâm lý trong cai nghiện – phục hồi cho người nghiện ma túy

23 August, 2022

Vai trò công tác tư vấn và trị liệu tâm lý trong cai nghiện - phục hồi cho người nghiện ma túy

Phần 1 {aridoc engine="google" width="470" height="360"}http://cainghienthanhda.com.vn/images/TaiLieuTHCampuchia/bai-6-vai-tro-ct-tu-van.ppt{/aridoc} Phần 2 {aridoc engine="google" width="470" height="360"}http://cainghienthanhda.com.vn/images/TaiLieuTHCampuchia/bai-6-vai-tro-ct-tu-van-2.ppt{/aridoc} Download : TÀI LIỆU P.1 - TÀI LIỆU P.2