VTC1: Anh Lê Trung Tuấn “trải lòng” với nỗi niềm về những năm tháng chiến đấu chống ma túy

9 March, 2020