6 TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY

14 July, 2022
6 TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY theo Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế:
1/ Ham muốn mạnh mẽ hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất ma túy
2/ Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng ma túy về thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc mức sử dụng
3/ Có hiện tượng dung nạp với chất ma túy
4/ Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác do sử dụng chất ma túy
5/ Tiếp tục sử dụng ma túy mặc dù đã biết về các hậu quả có hại của chất ma túy
6/ Có trạng thái cai ma túy (hội chứng cai ma túy) khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất ma túy.
Bên cạnh đó, việc xác định các tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy được dựa trên kết quả theo dõi lâm sàng, khai thác thông tin từ người cần được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc người đi cùng (nếu có) và hồ sơ do cơ quan công an cung cấp.
Người được chẩn đoán xác định là nghiện ma túy khi có ít nhất 3 trong 6 tiêu chuẩn trên xảy ra đồng thời trong vòng ít nhất 01 tháng hoặc nếu tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hơn 01 tháng thì cần lặp đi lặp lại đồng thời trong vòng 12 tháng

 

Tham khảo chi tiết CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NGHIỆN MA TÚY tại trang web

 

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN THANH ĐA
245 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CAI NGHIỆN THÀNH CÔNG?