Đoàn khách trong và ngoài nước

  1. MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

  2. Hoạt động Giáo dục Trị liệu

  3. Cai nghiện Ma túy - Điều trị

  4. Hình ảnh hoạt động Trung tâm Cai nghiện Thanh Đa

  5. ĐOÀN KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

  6. ĐIỀU TRỊ - SINH HOẠT - HỌC TẬP - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CỦA HỌC VIÊN

  7. ĐOÀN KHÁCH TRONG - NGOÀI NƯỚC

  8. SINH HOẠT - HỌC TẬP - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CỦA HỌC VIÊN

ĐOÀN KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

ĐOÀN KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

A1.jpg - 14.26 kB

Đ/c TRẦN QUỐC HƯƠNG - NGUYÊN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG TẶNG HOA CHO BS NGUYỄN HỮU KHÁNH DUY - GIÁM ĐỐC TT NHÂN LỄ NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III & BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

A2.jpg - 17 kB

Đ/C NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ Đ/C TRƯƠNG THỊ MAI - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TW ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A3.jpg - 26.14 kB

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG - TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THỜI BƯNG THIẾU TƯỚNG PHAN KHẮC HY - THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A4.jpg - 50.2 kB

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIÊN BINH VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A5.jpg - 38.28 kB

THIẾU TƯỚNG HUỲNH HUỀ - ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH - BỘ CÔNG AN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A6.jpg - 41.61 kB

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI QUỐC HỘI - NGUYỄN THỊ HOÀI THU ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
 

A7.jpg - 31.48 kB

ĐOÀN LIÊN NGÀNH: BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ, BỘ NỘI VỤ, BỘ TƯ PHÁP, BỘ TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ, BỘ LD - TB&XH, BỘ GIÁO DỤC & ĐẦO TẠO, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A8.jpg - 41.3 kB

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A9.jpg - 28.84 kB

THỨ TRƯỞNG BỘ LD-TB&XH - THIẾU TƯỚNG TRẦN VINH QUANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TIẾN SĨ LÊ TRƯỜNG GIANG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A10.jpg - 35.73 kB

THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI - LÊ BẠCH HỒNG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A11.jpg - 38.22 kB

CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI - BỘ LD-TB&XH - NGUYỄN VĂN MINH VÀ CÁC CHUYÊN VIÊN ỦY BAN KẾ HOẠCH KHẨN CẤP CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ VỀ  PHÒNG CHỐNG AIDS (PEPFAR) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A12.jpg - 43.25 kB

GIÁM ĐỐC SỞ LD-TB&XH TP.HCM - LÊ THÀNH TÂM ĐẾN THĂM VÀ TRAO BẰNG KHEN CỦA UBND TP.HCM CHO TẬP THỂ CBNV TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A13.jpg - 44.08 kB

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC SỞ LĐ-TB&XH - LÊ TRỌNG SANG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A14.jpg - 29.17 kB

TỔ CHỨC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUỐC TẾ (ANTI AIDS) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A15.jpg - 28.46 kB

PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, BÁC SĨ TRẦN VIẾT NGHỊ VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN, CHỦ TỊCH HỘI TÂM THẦN VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A17.jpg - 45.46 kB

TỔ CHỨC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY QUỐC TẾ (UNODC) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A18.jpg - 35.28 kB

BÀ TIẾN SĨ DORIS BUDDEBERD TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A19.jpg - 44.81 kB

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A25.jpg - 37.51 kB

TIẾN SĨ NORA DOLORES VOLKOW TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU MA TÚY QUỐC GIA HOA KỲ (NIDA) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A26.jpg - 29.03 kB

TIẾN SĨ KENVIN P.MULVEY - CỐ VẤN PHỤ TRÁCH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ KHẨN CẤP HIV/AIDS CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ (PEPFAR) ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A27.jpg - 34.89 kB

PHÓ GIÁO SƯ - BÁC SĨ GAVIN BART - CỐ VẤN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
 

A28.jpg - 34.75 kB

TIẾN SĨ - BÁC SĨ TODD KORTHUIS GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CAI NGHIỆN DIVISION OF GENERAL INTERNAL MEDICINE AND GERIATRICS - HOA KỲ - ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A29.jpg - 37.92 kB

GIÁO SƯ TIẾN SĨ RICH RAWSON VIỆN THẦN KINH HỌC & HÀNH VI CON NGƯỜI SEMEL - ĐẠI HỌC CALIFORNIA, HOA KỲ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
 

A30.jpg - 48.92 kB

TIẾN SĨ NORA DOLORES VOLKOW TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU MA TÚY QUỐC GIA HOA KỲ - NIDA THĂM HỎI MỘT HỌC VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A31.jpg - 42.41 kB

ĐẠI HỌC SABAH - MALAYSIA (MUS) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A32.jpg - 41.35 kB

HỘI LIÊN HIỆP HỖ TRỢ THÀNH PHỐ KYOTO (NHẬT BẢN) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
 

A33.jpg - 34.99 kB

ĐOÀN CỰU CHIẾN BINH ÚC ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

A34.jpg - 25.47 kB

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CAI NGHIỆN SAINT SEIN DENIS - PHÁP ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG & CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA