MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

1 February, 2023
Vui chơi - Văn nghệ mừng xuân

Khởi động cho ngày mới!

Học viên TT Cai nghiện Thanh Đa nhảy bao bố
 

Mừng Xuân - Sáng Mồng 1 Tết Quý Mão 2023

Học viên TT Cai nghiện Thanh Đa chơi đập heo đất
Học viên TT Cai nghiện Thanh Đa chơi đập heo đất
Học viên TT Cai nghiện Thanh Đa chơi ném banh
Học viên TT Cai nghiện Thanh Đa chơi ném banh  

Chương trình biểu diễn văn nghệ mừng xuân cho học viên tại trung tâm

TT Cai nghiện Thanh Đa - Mừng xuân