Chuẩn bị đưa người cai nghiện ma túy vào trung tâm cắt cơn, giải độc

18 August, 2022

Chuẩn bị đưa người cai nghiện ma túy vào trung tâm cắt cơn, giải độc


(Website Văn phòng) – UBND TP đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn chỉnh đề án đưa người cai nghiện ma túy vào trung tâm cắt cơn, giải độc; tập trung quản lý người nghiện tại trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức lại Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân (thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP) để tiếp nhận các đối tượng này.TP sẽ đầu tư, sửa chữa các Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội, đảm bảo điều kiện về chăm sóc, điều trị và sinh hoạt của đối tượng.


Sở Y tế cần ưu tiên lập danh sách tập huấn về điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho đội ngũ bác sĩ, y sĩ của các quận, huyện và hai trung tâm nói trên.


Công an TP cần chỉ đạo Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung truy quét, đấu tranh trấn áp, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm.


UBND các quận-huyện có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục vận động người thân, gia đình và người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện.


* UBND TP cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án quản lý người cai nghiện ma túy trong thời gian chờ thực hiện thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TP. Ban Chỉ đạo gồm 44 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận làm Trưởng ban.


TNN.