Giai đoạn chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng: Huấn luyện trị liệu – Lao động trị liệu – Chống tái nghiện (nội trú)

8 July, 2022

Giai đoạn chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
Huấn luyện trị liệu - Lao động trị liệu - Chống tái nghiện (nội trú)

Đang cập nhật ....