MA TÚY VÀ CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN

17 April, 2019

matuy1.jpg - 34.62 kb

Ma túy là một từ Hán - Việt đã có từ lâu. Ma là tê mê, túy là say sưa. Có lẽ trước đây ông cha ta ám chỉ là thuốc phiện và rượu.


MA TÚY VÀ CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN

(Trung tâm Điều dưỡng & Cai nghiện Ma túy Thanh Đa biên soạn)


I.ĐỊNH NGHĨA:

*   Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức: Ma túy là một từ Hán - Việt đã có từ lâu. Ma là tê mê, túy là say sưa. Có lẽ trước đây ông cha ta ám chỉ là thuốc phiện và rượu.

*   Ngày nay ma túy được định nghĩa một cách rộng hơn: ma túy là những chất khi đưa vào cơ thể sẽ tác động vào hệ thần kinh trung ương, gây biến đổi nhận thức, cảm giác, chức năng của hệ thống não bộ. Nếu sử dụng nhiều lần sẽ dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc về cơ thể hoặc tâm thần hoặc cả hai. Người sử dụng ma túy do không kiểm soát được bản thân sẽ có những hành vi gây hậu quả nặng nề cho chính mình, gia đình và xã hội.


II. PHÂN LOẠI MA TÚY:

Tùy theo mục đích, có nhiều cách phân loại ma túy.

1. PHÂN LOẠI THEO PHÁP LUẬT:

  • MA TÚY HỢP PHÁP:rượu, cà phê, thuốc lá….Một số dược phẩm được sử dụng để chữa trị bệnh, nếu sử dụng quá liều, kéo dài sẽ xảy ra tình trạng nghiện: Benzodiazepines, Secobarbital, Morphine, Amphetamine, Pseudoephedrine, Cocaine...
  • MA TÚY BẤT HỢP PHÁP:Là những chất bị pháp luật quy định, liệt vào danh sách cấm sử dụng: thuốc phiện, Heroine, Estasy (MDMA).
2. PHÂN LOẠI THEO NGUỒN GỐC:
  • MA TÚY CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN:thuốc phiện, cần sa, Cocaine ….
  • MA TÚY BÁN TỔNG HỢP:Heroine, codeine, LSD…
  • MA TÚY TỔNG HỢP:Methadone, Mépéridine, Amphetamine…
3.PHÂN LOẠI THEO DƯỢC LÝ:
  • CÁC CHẤT GÂY ĐÊ MÊ (Stupefiantes): ma túy nhóm OMH (Á phiện, Heroine, Morphine, Codéine…) và các chất tổng hợp (Methadone, Mépéridine, Pethidine, Pentanyl,...).
  •  CÁC CHẤT KÍCH THÍCH (Stimulantes): Cocaine, Amphetamine, Ecstasy,…
  • CÁC CHẤT GÂY ẢO GIÁC (Hallucinogens): LSD (D - Lysergic Acid Diethylamid), Cannabis, Phencyclidine, PCP, Mescaline,…
  • CÁC THUỐC GIẢI LO ÂU/GÂY NGỦ(Anxiolytic/hypnotic):các loại Benzodiazépines, Barbiturates,…

CÁC CHẤT GÂY ĐÊ MÊ

ma túy và các chất gây nghiện ma túy và các chất gây nghiện

CÁC CHẤT GÂY KÍCH THÍCH 

Methamphetamine ma túy và các chất gây nghiện ma túy và các chất gây nghiện ma túy và các chất gây nghiện ma túy và các chất gây nghiện ma túy và các chất gây nghiện

CÁC CHẤT GÂY ẢO GIÁC 

ma túy và các chất gây nghiện ma túy và các chất gây nghiện ma túy và các chất gây nghiện

            Nhựa cần sa (Nhựa Hashish)

ma túy

CÁC THUỐC AN DỊU – CHỐNG LO ÂU – GÂY NGỦ

cai nghiện ma túy

(SEDATIVE – ANXIOLYTIC – HYPNOTIC)