Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020″

18 August, 2022

người lao động

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020

         Mục tiêu chung là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện mhằm giảm tác hại của nghiện ma tuý, kiềm chế sự gia tăng của số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đa dạng hoá các biện pháp và mô hình điều trị nghiện, bao gồm: điều trị tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và điều trị bắt buộc tại trung tâm theo hướng tăng dần điều trị tại cộng đồng, từng bước giảm dần điều trị bắt buộc theo lộ trình thích hợp.

cai nghiện ma túy

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị triển khai Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020"

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015: Nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ 20,5% (tương đương 311 người/1.517 người) hiện nay lên 40% vào năm 2015. Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm từ 30% hiện nay lên 50%. Giai đoạn từ năm 2016 -2020: Phấn đấu 90% số người  nghiện có hồ sơ quản lý được đi cai nghiện, điều trị; tăng tỷ lệ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng từ 15% năm 2015 lên trên 30%; đồng thời nâng tỷ lệ số người cai nghiện tại nơi cư trú được giúp đỡ, hỗ trợ thông qua các dịch vụ lên 60% vào năm 2020./. Hải Vân