VIDEO QUI TRÌNH CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

16 April, 2019

VTV9 - Qui trình điều trị, giáo dục nhằm điều chỉnh, phục hồi nhận thức, hành vi, nhân cách - nâng cao sức khỏe - chống tái nghiện cho người nghiện ma túy tại trung tâm cai nghiện Thanh Đa