VTV1 – Người cựu chiến binh tại Trung tâm cai nghiện ma túy

21 February, 2020