CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN BẰNG METHADONE TẠI TP.HỒ CHÍ MINH, 2015-2017

9 August, 2022

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN BẰNG METHADONE TẠI TP.HỒ CHÍ MINH, 2015-2017

1.JPG - 67.7 kB2.JPG - 59.59 kB2.JPG - 59.59 kB3.JPG - 58.58 kB4.JPG - 77.04 kB5.JPG - 84.22 kB6.JPG - 55.51 kB7.JPG - 63.23 kB8.JPG - 45 kB9.JPG - 59.61 kB10.JPG - 92.37 kB11.JPG - 70.37 kB12.JPG - 57.16 kB13.JPG - 61.71 kB14.JPG - 78.54 kB15.JPG - 73 kB16.JPG - 58.16 kB17.JPG - 47.49 kB18.JPG - 60.32 kB19.JPG - 51.56 kB20.JPG - 46.41 kB21.JPG - 47.13 kB22.JPG - 53.55 kB23.JPG - 78.36 kB24.JPG - 46.51 kB25.JPG - 59.01 kB26.JPG - 48.6 kB27.JPG - 57.24 kB28.JPG - 48.85 kB29.JPG - 49.94 kB30.JPG - 49.96 kB31.JPG - 111.53 kB32.JPG - 35.65 kB33.JPG - 78.71 kB34.JPG - 66.27 kB35.JPG - 90.99 kB36.JPG - 68.91 kB37.JPG - 81.48 kB38.JPG - 70.96 kB