Mở rộng điều trị cai nghiện bằng methadone: Thiếu đủ thứ

18 August, 2022

Mở rộng điều trị cai nghiện bằng methadone: Thiếu đủ thứ


Để điều trị tận gốc cho người nghiện, trước hết cần có nhân sự y tế chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tuy nhiên, cán bộ chuyên môn có thể nói là đang “quí hiếm” vô cùng.


Huyền Nga