Tag Archives: Cai nghiện Ma túy

Luật số 73/2021/QH14 – Quy trình cai nghiện ma túy

Điều 29. Quy trình cai nghiện ma túy

(Nguồn: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 30/3/2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022)

 

1. Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm các giai đoạn sau đây:

     a) Tiếp nhận, phân loại

     b) Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác;

     c) Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách;

     d) Lao động trị liệu, học nghề;

     đ) Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.


2. Việc cai nghiện ma túy bắt buộc phải bảo đảm đầy đủ các giai đoạn quy định tại khoản 1 Điều này; việc cai nghiện ma túy tự nguyện phải bảo đảm hoàn thành đủ 03 giai đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.


3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Phim tài liệu về Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện Ma túy Thanh Đa

PHIM TÀI LIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

15. FBNC - Cai nghiện ma túy

16. VTV9 - Sống đẹp

17. VTC9 - Bác sĩ của người nghiện

18. HTV9 - Giành lại những con người 

19. HTV9 - Cuộc sống quanh ta

20. HTV7 - Vì cuộc sống cộng đồng

21. HTV9 - Điều kỳ diệu của sự yêu thương

22. HTV - Hoa cuộc sống

23. VTV9 - Cai nghiện chui

24. QPVN - Một trái tim rộng mở với đời

25. HTV9 - Ma túy và các chất gây nghiện

26. VTV2 - Hiểm họa ma túy đá

27. VTC14 - Hiểm họa ma túy

28. ANTV - Tác hại của ma túy đá

29. ANTD - Ma túy - Hiểm họa từ thế giới ảo

30. VTV2 - Tìm hiểu tác hại của ma túy đá - đập đá

31. O2TV - Ma túy tổng hợp và những tác hại

32. VTV9 - Thời sự và bình luận: Cai nghiện ma túy

33. VTV9 - Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

34. HTV7 - Các bác sĩ nói gì

35. VTC10 - Đường đến thành công

36. VTV1 - Tỏa sáng giữa đời thường

37. VTV6 - Sự lựa chọn của tôi

38. VIETNAMNET - Thác loạn vì ma túy

39. VTV2 - Vì cuộc sống - hiểm họa từ ma túy đá

40. VTV9 - Sáng Phương Nam

41. VTV6 - Điểm nóng - Có những sự "trở về" như thế

42. VTV9 - Sự kiện và bình luận: Cai nghiện ma túy

43. VTV9 - Tổng hợp cai nghiện ma túy tập trung

44. Người Sài Gòn | BS Nguyễn Hữu Khánh Duy - Khi cai nghiện ma túy đã trở thành cái nghiệp! Là cơ duyên...

45. VTV9 - SU DUNG MA TUY DA

46. VTV24 - Tiêu điểm: Hiểm họa ma túy đá

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.